Samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk geldautomatennetwerk

ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) hebben kortgeleden een overeenkomst getekend om samen te werken aan het optimaliseren van het netwerk voor contant geld. Op 31 mei 2017 werd al aangekondigd dat de banken en GSN in gesprek waren over het optimaal beschikbaar houden van contant geld in een tijd dat het gebruik ervan steeds verder afneemt. De komende periode wordt zorgvuldig in kaart gebracht hoe de spreiding van geldautomaten er in de toekomst het best uit kan zien. De betrokken partijen hebben de ambitie om vanaf het derde kwartaal van 2018 met de migratie van het geldautomatennetwerk te starten. Het doel is om het project eind 2020 af te ronden.

Deze samenwerkingsovereenkomst is opgezet in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB), waarbij goed is gekeken naar soortgelijke succesvolle initiatieven in Zweden en Zwitserland.

Contant geld veilig, bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden

GSN zorgt al sinds 2011 voor het verwerken en distribueren van het contante geld voor haar aandeelhouders (ABN AMRO, ING en Rabobank). Vanuit dit bestaande samenwerkingsverband zullen de deelnemende banken het beheer en de achterliggende processen van alle geldautomaten in Nederland onderbrengen bij GSN. Zo willen zij het netwerk van geldautomaten optimaliseren en contant geld op lange termijn veilig, bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden.

De komende tijd inventariseren de banken en GSN zorgvuldig hoe het nieuwe gezamenlijke geldautomatennetwerk er straks uit kan komen te zien. Er wordt onder meer gekeken naar:

Optimale spreiding

Er wordt gewerkt aan een slimmere spreiding van geldautomaten over het land, met als randvoorwaarde dat de huidige dekkingsgraad van 99,76% minstens op hetzelfde niveau moet blijven en mogelijk nog kan verbeteren. Op basis van alle relevante factoren en nauw overleg met diverse maatschappelijke partijen, experts en lokale stakeholders wordt een optimale spreiding in de praktijk gerealiseerd.

Verhoogde veiligheid

De samenwerking moet eveneens bijdragen aan een verhoogde veiligheid van de automaten zelf en bijdragen aan een adequaat beveiligde omgeving rondom geldautomaten.

Verbeterde dienstverlening en gebruiksgemak

Ook worden dienstverlening en gebruiksgemak verder verbeterd. Zo zal het niet meer uitmaken naar welke geldautomaat van de betrokken banken men gaat – straks kan men altijd de dichtstbijzijnde kiezen, ook als die voorheen van een ‘andere’ bank was en er daar dus maar beperkt geld kon worden opgenomen. Daarnaast kan men bij elke geldautomaat die bij dit project betrokken is over dezelfde bediening beschikken en inzage krijgen in het banksaldo. Winkeliers en ondernemers kunnen in de nieuwe situatie eveneens bij de dichtstbijzijnde stortingsautomaat terecht en niet alleen bij een automaat van hun eigen bank.

Voorlopig verandert er nog niets aan de dienstverlening van de banken via de geldautomaten. Gedurende het verdere project zal een continue dialoog met alle belanghebbenden in het betalingsverkeer worden gevoerd.

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL