ING komt slachtoffers van ‘spoofing’ tegemoet

ING is blij dat de banken samen met het Ministerie van Financiën en de Nederlandse Vereniging van Banken de eerste stappen hebben gezet om tot een integrale aanpak te komen voor de bestrijding van fraude en oplichting. Cybercriminaliteit (zoals spoofing) en digitale (on)veiligheid zijn thema’s die de hele maatschappij raken en die we gezamenlijk met publieke en private partijen moeten oplossen. Het gaat dan om de banken en ook om de overheid, opsporingsdiensten en de telecombedrijven. Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer vrijdag 18 december geïnformeerd dat hij met deze partijen aan tafel gaat voor een integrale aanpak. In dat kader hebben banken een coulancekader voorgesteld voor het vergoeden van spoofing. ING past dit coulancekader met terugwerkende kracht toe vanaf 1 januari 2020.

In de afgelopen maanden zijn klanten van verschillende banken, waaronder ING, slachtoffer geworden van telefonische oplichting door middel van ‘spoofing’. ING vraagt al langer aandacht om tot een gezamenlijke oplossing van dit maatschappelijke probleem te komen, maar dat is niet eenvoudig en vraagt tijd. Het gaat om complexe materie, waarbij er strikte regels zijn om rekening mee te houden. Tegelijkertijd heeft ING nadrukkelijk het morele appel gehoord dat vanuit haar klanten en de maatschappij op alle banken gedaan wordt.

ING wil haar gedupeerde klanten tegemoet komen bij deze vorm van oplichting, omdat de criminelen de naam en/of  het telefoonnummer van de bank misbruiken. Hoewel ING niet aansprakelijk is voor de schade die haar klanten hebben geleden door ‘spoofing’, wordt er door criminelen bij deze oplichting wel misbruik gemaakt van het vertrouwen dat klanten in hun bank hebben. Klanten van ING moeten altijd op een veilige en eenvoudige manier hun bankzaken kunnen regelen. Klanten moeten kunnen vertrouwen op ING en de dienstverlening van ING. ING vindt het belangrijk dat gedupeerde klanten nu duidelijkheid hebben over het vergoeden van de schade door ‘spoofing’.

Om tot coulance over te gaan toetst ING individueel per situatie en op basis van de feiten en omstandigheden op basis van ‘vergoeden tenzij’. Er moet aantoonbaar sprake zijn van misbruik van de naam of telefoonnummer van ING. Uitgangspunt blijft dat klanten ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Er mag geen sprake zijn van grove nalatigheid.

Brede integrale aanpak

De volgende stap is het verder bespreken van de integrale aanpak van alle betrokken organisaties voor de bestrijding van fraude en oplichting in het eerste kwartaal van 2021, zoals minister Hoekstra ook in de brief aan de Tweede Kamer aangeeft. Het is belangrijk dat opsporingsdiensten, ministeries, de telecomsector en banken hiervoor de handen ineenslaan.

Informeren klanten

Gedupeerde klanten van ‘spoofing’ die zich bij ING gemeld hebben, worden zo spoedig mogelijk door ING benaderd; ze hoeven zelf geen contact met ING op te nemen. ING hanteert, zoals hierboven aangegeven, het principe ‘vergoeden, tenzij’. De afwikkeling en daadwerkelijke uitbetaling nemen enige tijd in beslag, maar we doen ons uiterste best dit uiterlijk half februari 2021 afgerond te hebben.

Update 4 juni 2021

Favicon for nvb.nl Toetsingscriteria voor coulance bij bankhelpdesk fraude (spoofing) nvb.nl

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL