Impuls aan landelijke dekking van noodhulp voor mensen in financiële problemen

Stichting Urgente Noden Nederland en het ING Nederland fonds gaan partnerschap aan

Rond de 900.000 mensen in Nederland leven onder de lage-inkomensgrens. Veertig procent daarvan leeft al meer dan 4 jaar achter elkaar in langdurige armoede. Van 614.000 huishoudens is bekend dat zij geregistreerde problematische schulden hebben. Ook worden mensen die geen armoede of schulden kennen soms ineens overvallen door urgente financiële problemen. Bijvoorbeeld doordat ze gaan scheiden, ziek worden of hun baan verliezen. Voor al deze mensen is ondersteuning nodig. In eerste instantie via de gemeente. Maar als mensen daar niet terecht kunnen is het belangrijk dat er een noodroute is. SUN-noodhulpbureaus zijn er voor de mensen die tussen wal en schip raken. Het ING Nederland fonds en Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) gaan voor de komende drie jaar een samenwerking aan. Door dit partnerschap kan deze aanvullende ondersteuning van noodhulpbureaus aan mensen die te maken hebben met geldzorgen, armoede, schulden en urgente noden worden opgeschaald.

Een voorbeeld: Een jong gezin met een peuter van 3 jaar en een baby van 6 maanden leeft van de uitkering van de vader. Quincy, het zoontje van 3 jaar, heeft een achterstand op het gebied van taal- en sociale ontwikkeling. Zijn ouders en ook de hulpverleners zouden Quincy graag naar een Peuterspeelzaal laten gaan. Hier zou hij zich beter kunnen ontwikkelen, voordat hij naar de basisschool gaat. De eigen bijdrage van € 23,60 per maand is gezien de schulden en het beperkte leefgeld voor de ouders echter te veel om op te brengen, waardoor ze hem niet aan kunnen melden. Over 8 maanden wordt Quincy 4 jaar. De hulpverlener dient namens het gezin een aanvraag in met het verzoek de eigen bijdrage voor de komende 8 maanden te voldoen. Het SUN-noodhulpbureau kent de aanvraag toe. Met deze gift kan Quincy zijn achterstanden inhalen voor hij aan groep 1 van de basisschool begint en beter meedoen in de groep.

Aanvraag noodhulp via hulp- en dienstverleners

In de eerste plaats is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning van mensen in armoede en schulden. Een SUN-noodhulpbureau kan daar een aanvulling op zijn. Hulp- en dienstverleners, zoals bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een budgetcoach, kunnen bij een noodhulpbureau een gift aanvragen voor mensen in financiële nood. Bijvoorbeeld voor leefgeld, een ID-kaart, een laptop, kleding, woninginrichting of iets anders dat zeer dringend nodig is. Als er sprake is van hoge urgentie kan een noodhulpbureau zelfs binnen 24 uur de gift toekennen. Ook zijn er noodhulpbureaus waar mensen met urgente nood een renteloze lening kunnen krijgen. Zo kunnen ze in één keer kleine uitstaande schulden aflossen of bijvoorbeeld een opleiding betalen.

Noodhulpbureau in elke gemeente

Er zijn op dit moment 26 noodhulpbureaus in ruim 100 van de 352 gemeenten in Nederland waar mensen in financiële nood terecht kunnen. In 2021 hebben duizenden huishoudens via hen een gift ontvangen. Met de donatie van het ING Nederland fonds kan SUNN meer gemeenten laten aansluiten bij de bestaande noodhulpbureaus of nieuwe noodhulpbureaus opzetten. Het uiteindelijke doel van SUNN is een landelijke dekking van noodhulp. De ambitie is om de komende drie jaar te groeien van 26 naar tenminste 38 noodhulpbureaus. Ook zet SUNN de donatie in om onderzoek te doen naar de impact van de aanpak van noodhulpbureaus, om Sociale Leenfondsen te kunnen starten en om een SUNN-Academie voor nieuwe en bestaande noodhulpbureaus op te richten.

"SUNN vindt dat iedereen in Nederland met urgente noden moet kunnen terugvallen op noodhulp als zij elders niet (meer) terecht kunnen en dat deze noodhulp niet van toeval afhankelijk mag zijn. Om ons werk te kunnen doen, zoeken we altijd naar geïnteresseerde betrouwbare partners die het werk van SUNN een warm hart toedragen en financieel kunnen ondersteunen. Om deze reden zijn we in contact gekomen met het ING Nederland fonds. Als organisaties kunnen wij elkaar versterken, we vinden het een prachtige kans dat we deze unieke samenwerking met elkaar aan kunnen gaan!"Aldus Nathalie Boerebach, directeur SUN Nederland

Als organisaties kunnen wij elkaar versterken, we vinden het een prachtige kans dat we deze unieke samenwerking met elkaar aan kunnen gaan! Nathalie Boerebach, directeur SUN Nederland

Kirsten Ottens, directeur ING Nederland fonds: "We willen allemaal het liefst dat mensen met financiële zorgen structureel uit de problemen komen. Maar we moeten ook reëel zijn. Veel mensen hebben te maken met een urgent financieel probleem. En dan is het heel fijn dat je daarvoor ondersteuning kunt aanvragen. ING en het ING Nederland fonds zetten zich al jaren in voor financiële gezondheid. Het steunen van de beschikbaarheid van financiële noodhulp is een mooie toevoeging op wat we al doen. Wij hebben in SUNN een geweldige partner gevonden om het bereik in Nederland onder mensen met urgente noden zo groot mogelijk te maken."

Wij hebben in SUNN een geweldige partner gevonden om het bereik in Nederland onder mensen met urgente noden zo groot mogelijk te maken. Kirsten Ottens, directeur ING Nederland fonds

Uitbreiding van de samenwerking in de toekomst

Het partnerschap zal niet alleen bestaan uit financiële ondersteuning van de activiteiten van SUNN. De komende periode zullen het ING Nederland fonds en SUNN de samenwerking verder uitbreiden. Bijvoorbeeld door ING-medewerkers te betrekken en te investeren in een aantal Sociale Leenfondsen. Ook zijn er kansen om mooie verbindingen te maken tussen SUNN en de andere partners van het ING Nederland fonds.

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL