Spanningen in Oekraïne grootste bedreiging voor de beurs

ING BeleggersBarometer: Beleggers minder tevreden

Het beleggersvertrouwen is deze maand flink gedaald van 115 in januari naar 107 punten in februari. Deze daling is te herleiden aan de daling van de waarde van de beleggingsportefeuille bij ruim een derde van de beleggers. Daarbij zagen meer beleggers hun eigen financiële situatie in de afgelopen drie maanden verslechteren. De verwachtingen voor de komende maanden zijn daarentegen niet negatiever geworden. Wel is de voorspelling die de beleggers doen voor de AEX-stand voor mei (754) een stuk lager dan de voorspelling die zij vorige maand deden voor april (788). Dit onderzoek vond plaats voor de inval van Rusland in Oekraïne.

INGA0363_Grafiek_Februari-2022.jpg
  • jpg

Beleggers hebben in de afgelopen maand meer op de beurs gehandeld dan in januari. In januari gaf de helft nog aan niet gehandeld te hebben, deze maand was dat 39%. Beleggers die handelden op de beurs kochten wel meer dan dat zij verkochten (27% versus 11%). 35% van de beleggers geeft aan ongeveer eens per maand iets te kopen, maar ze vérkopen veel minder vaak. 40% van de beleggers heeft het afgelopen jaar helemaal niets verkocht.

Beleggers negatiever over beursjaar

In november 2021 gaf het overgrote deel van de beleggers (72%) nog aan dat het beursjaar beter was dan verwacht en vond maar 9% het slechter dan verwacht. Vier maanden later is hun oordeel een stuk negatiever. Nog maar 23% vindt het beursjaar beter dan verwacht en 41% vindt het minder goed dan verwacht. Simon Wiersma, ING Investment Office: "Het verbaast ons niet dat de meeste beleggers negatief zijn, gezien de beursontwikkeling in de afgelopen weken. Anderzijds had bijna een kwart van de beleggers blijkbaar rekening gehouden met een nog minder goede start van het jaar."

 

Laag rapportcijfer nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet is in januari van start gegaan, maar krijgt van de beleggers geen hoog rapportcijfer. Waar het vorige kabinet in augustus 2021 nog een gemiddeld cijfer kreeg van 6.2, scoort het huidige kabinet met een 5.6 slechts een krappe voldoende.

 

Ook zorgt het nieuwe kabinet Rutte niet voor een hogere populariteit van de VVD onder de beleggers. Afgelopen november had 26% van de beleggers nog een voorkeur voor de VVD, ondertussen is dat gedaald naar 17%. Ook vinden iets minder beleggers dat de overheid voldoende doet om economische groei te stimuleren (27% versus 28% in november 2021).

Oekraïne grootste bedreiging beurs

Het jaar 2022 startte met behoorlijk lage koersen, maar dit was voor de meeste beleggers (73%) geen reden om actie te ondernemen. Wiersma: "Dat is in lijn met onze beleggingsstrategieën, waarin we ondanks de onzekerheden hebben vastgehouden aan onze eigen koers."

Beleggers geven aan de spanningen over Oekraïne als de grootste bedreiging voor de beurs te zien (39%). De oplopende inflatie (29%) en de mogelijke rentestijgingen (21%) volgen.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Het grootste deel van de beleggers (46%) is niet bekend met de 17 duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. 45% heeft ervan gehoord, maar kent de precieze details niet. 9% geeft aan wel goed op de hoogte te zijn. Beleggers vinden van de 17 doelen, ‘goede gezondheid en welzijn’ het belangrijkste doel (15%), gevolgd door ‘klimaatactie’ (13%) en ‘betaalbare en duurzame energie’ (11%).

 

De SDG’s zijn onder te verdelen in vier categorieën. De meeste beleggers (61%) vinden de categorie ‘basisbehoeften’ het belangrijkste. Hierna volgen ‘omgeving’ (17%), ‘economie en infrastructuur’ (15%) en ‘sociale vooruitgang’ (7%).

 

De helft van de beleggers belegt duurzaam, vooral omdat zij willen bijdragen aan een betere wereld. Wiersma: "Dat verklaart ook de toenemende belangstelling voor onze duurzame beleggingsstrategieën in de afgelopen jaren, waarbij de sterke rendementen ook zeker hebben bijgedragen aan de populariteit." 

Toch denken de ondervraagde beleggers dat hun keuze voor duurzame beleggingen weinig of geen effect zal hebben op het behalen van de SDG’s.

Het verbaast ons niet dat de meeste beleggers negatief zijn, gezien de beursontwikkeling in de afgelopen weken. Anderzijds had bijna een kwart van de beleggers blijkbaar rekening gehouden met een nog minder goede start van het jaar.  Simon Wiersma, ING Investment Office
Dat verklaart ook de toenemende belangstelling voor onze duurzame beleggingsstrategieën in de afgelopen jaren, waarbij de sterke rendementen ook zeker hebben bijgedragen aan de populariteit.  Simon Wiersma, ING Investment Office

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL