Twee op de vijf ouders vindt het lastig de waarde van digitaal geld uit te leggen

Digitaal geld krijgt steeds grotere rol in de financiële opvoeding van kinderen

Door de enorme populariteit van mobiel - en internetbetalingen krijgt digitaal geld een steeds grotere rol in de financiële opvoeding van kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder ruim 1000 ouders. Het onderzoek laat zien dat waar het geven van contant zakgeld in 2018 nog de norm was (74%), het tegenwoordig vaker voorkomt dat ouders het zakgeld zowel contant als digitaal uitbetalen (38%). Tegelijkertijd vindt twee op de vijf ouders (38%) het lastig hun kinderen te leren omgaan met enerzijds contant geld en anderzijds digitaal geld.

Uit het ING-onderzoek blijkt dat ouders het belangrijk vinden om hun kinderen de waarde van geld bij te brengen, om ze te leren er bewust mee om te gaan en te sparen. Het merendeel van de kinderen krijgt hulp van de ouders zelf. Jonge kinderen krijgen meer hulp daarbij dan oudere kinderen.

Ouders hebben meer aandacht voor digitaal geld

In de financiële opvoeding van kinderen speelt contant èn digitaal geld nu een rol. Ouders leren hun kinderen zowel met contant geld omgaan als met digitaal geld, zo blijkt uit het onderzoek. Vaak eerst contant en dan digitaal. Ervaring opdoen met contant en digitaal betalen gebeurt in de praktijk. Zo laten ouders hun kind bijvoorbeeld boodschappen doen en afrekenen met contant geld of met de betaalpas. In de winkel vergelijken ze prijzen en thuis bekijken ze samen de bon.

Kinderen krijgen hun zakgeld steeds vaker digitaal

Ouders geven het zakgeld zowel contant als digitaal aan hun kinderen. Waar in 2018 ouders van kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar het zakgeld voornamelijk nog contant gaven (74%), is dit in 2021 afgenomen naar 48%. Tegelijkertijd geven ouders met kinderen van 4-11 jaar in 2021 vaker zowel digitaal als contant zakgeld. Waar in 2018 ongeveer 10% van de ouders dit deed, is dit nu gestegen naar 33%.

De voornaamste reden waarom ouders kiezen voor een combinatie van digitaal en contant zakgeld is dat kinderen leren omgaan met beide vormen. Daarnaast speelt mee dat ouders lang niet altijd nog contant geld in huis hebben en geven kinderen ook zelf aan het de ene keer liever contant te willen en de andere keer liever op de rekening. Op plaatsen waar kinderen zelf afrekenen, bijvoorbeeld in sportkantines, kan vaak ook niet meer met contant geld worden betaald. 

“We vinden het een goede ontwikkeling dat ouders vaker kiezen voor een combinatie van contant en digitaal zakgeld. Juist door zelf te ervaren hoe dat werkt, en dat digitaal geld ook op kan raken, leren kinderen het beste.” zegt Karin Wartena, specialist kind & jongeren bij ING Nederland.

Juist door zelf te ervaren hoe de combinatie van contant en digitaal zakgeld werkt, en dat digitaal geld ook op kan raken, leren kinderen het beste. Karin Wartena, specialist kind & jongeren bij ING Nederland

Begrip van digitaal geld stijgt met de leeftijd van kinderen

Uit het onderzoek blijkt ook dat het begrip van de waarde van geld en de wisselwerking tussen contant en digitaal met de leeftijd toeneemt. Het hebben van een eigen rekening neemt ook toe naarmate kinderen ouder worden. In de leeftijdscategorie 4-7 jaar beschikt 68% van de kinderen over een eigen rekening, in de leeftijdscategorie 8-11 is dit 79% en in de leeftijdscategorie 12-17 jaar is dit wel liefst 91%. Het hebben van een eigen betaalpas neemt vanaf 12 jaar sterk toe. Waar bij 4-7-jarigen 6% een eigen betaalpas heeft, is dit 13% bij 8-11-jarigen en wel liefst 63% bij 12-17-jarigen.

38% van de ouders vindt de combinatie contant en digitaal geld lastig Een groot deel van de ouders is tevreden over de financiële opvoeding van hun kinderen (63%). Echter, bijna 2 op de 5 (38%) ouders vindt het lastig om hun kind te leren omgaan met zowel contant geld als digitaal geld. De voornaamste reden hiervoor is dat digitaal geld ‘makkelijker’ uit te geven is en het voor kinderen minder duidelijk is hoeveel je uitgeeft dan met contant geld.

Ook de bank speelt een rol in financiële opvoeding

Ouders vinden de financiële opvoeding voornamelijk een taak voor zichzelf en voor de partner, zo blijkt uit het onderzoek. Tegelijkertijd kan volgens de ouders de bank hier ook een belangrijke rol in spelen. Ten opzichte van 2018 vinden ouders nu de rol van de bank bij de financiële opvoeding zelfs belangrijker geworden. De bank kan een rol spelen bijvoorbeeld als het gaat om veilig leren bankieren (29%), leren omgaan met de (spaar)rekening (24%) of het sturen van betaalverzoeken (23%).

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL