Prijsstijging stimuleert verduurzaming onder koopwoningbezitters

ING Woonbericht: Vertrouwen in de huizenmarkt daalt

Het vertrouwen in de woningmarkt daalt, zo blijkt uit de ING Woonindex. De graadmeter is gedaald van 107 naar 98, daarmee is het sentiment flink lager. Respondenten maken zich voornamelijk zorgen over huizenprijzen en de hypotheekrente. Ook de internationale economische situatie blijkt voor de meerderheid van de ondervraagden (62%) een bron van zorg. Stijgende prijzen hebben voor veel mensen (81%) invloed op het dagelijks leven, al is dit soms met positief gevolg; voor vele koopwoningbezitters (40%) is dit namelijk aanleiding om te verduurzamen. Ook let men meer op de energiekosten door de verwarming lager te zetten of minder lang te douchen. Hoewel men nu beter op de prijzen let, is er nog wel ruimte voor vakantie: 84% heeft vakantieplannen dit jaar. Van de vakantiegangers geeft 70% aan anderen de sleutel om thuis een oogje in het zeil te houden. Van deze groep is een kwart wél bang dat er aan de spullen gesnuffeld wordt.

De daling van de Woonindex komt grotendeels door het stabiliseren van de huizenprijzen en de recente stijging van de hypotheekrentes. “Dit is de eerste meting sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dus het negatieve effect is goed te verklaren”, aldus Wim Flikweert, Manager Hypotheken bij ING. “Tegelijkertijd zien we dat vooral degenen die op zoek zijn naar een woning – de starters en doorstromers – hoop putten uit de licht stagnerende huizenprijzen. Ze verwachten dat de kans een huis te kunnen kopen hierdoor groter wordt, of dat ze een geschikter huis kunnen kopen”, aldus Flikweert. Hoewel steeds meer mensen zich zorgen maken over de economische ontwikkeling, valt de zorg over de eigen financiële situatie mee. Een derde maakt zich hierover zorgen, zo blijkt uit de peiling van ING.

Tegelijkertijd zien we dat vooral degenen die op zoek zijn naar een woning – de starters en doorstromers – hoop putten uit de licht stagnerende huizenprijzen Wim Flikweert, Manager Wonen ING

Stijgende kosten…

Veruit de meeste respondenten verwachten dat de prijzen blijven stijgen – vooral van boodschappen, bouwmaterialen en energieprijzen. Veel mensen bij wie de kosten invloed hebben op hun leven, zeggen dat ze moeten bezuinigen vanwege prijsstijgingen (57%) en ook denkt een krappe helft (45%) minder te kunnen sparen. Een op de acht heeft moeite met rondkomen. Vooral de lage- en middeninkomens zeggen last te hebben van prijsstijgingen. Ouderen (66+) vinden dat ze het minst last te hebben van de inflatie. Vanwege de hogere prijzen let men kritischer op de uitgaven. Hierbij heeft het betalen van de hypotheek de hoogste prioriteit (44%), daarna volgt de energierekening (33%) en verzekeringen (10%). “Om controle te houden over de uitgaven kiezen veel mensen ervoor om de rente lang vast te zetten”, aldus Flikweert.

…bieden kans tot verduurzaming

“Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol bij de huizenbezitter. Uit ons onderzoek blijkt dat 64% van de koopwoningbezitters wil verduurzamen; 40% wil dit als gevolg van de prijsstijgingen”, aldus Wim Flikweert. Met name jongeren in de leeftijdscategorie 18-34 jaar zijn hier zeer actief mee bezig, zo’n 80% van deze groep wil een duurzamer huis. Voor een deel van de koopwoningbezitters (40%) geven de hogere kosten direct aanleiding tot verduurzaming. Investeren in zonnepanelen heeft prioriteit, 55% noemt dit als maatregel om te verduurzamen. Ook een zonneboiler, warmtepomp, isolatieglas en overige isolatie van het huis (muur/vloer/gevel) zijn genoemde opties.  

Toch met vakantie, sleutel aan de buren

Hogere prijzen weerhouden de meeste mensen niet om met vakantie te gaan. Een ruime meerderheid (84%) heeft vakantieplannen deze zomer, al geeft een deel aan de plannen wel aan te passen vanwege toenemende kosten (12%). De meeste respondenten gaan twee weken (34%) met vakantie. De helft (45%) van de mensen die vakantie viert, is van plan om naar het buitenland te gaan. Ondertussen moet het huis wel goed in de gaten worden gehouden. Van degenen die op vakantie gaan, geeft 70% de sleutel aan familie, vrienden of buren om een oogje in het zeil te houden. Een kwart is ondanks het vertrouwen wél bang dat er aan de spullen gesnuffeld wordt. Tijdens de afwezigheid vraagt men de buren vooral om de post weg te halen, planten water te geven, het huis te controleren en huisdieren te verzorgen. Andere voorzorgsmaatregelen worden ook genomen; zo programmeert 20% van de mensen de lampen thuis, checkt 15% de camera’s tijdens de vakantie en laat 11% een bekende in huis wonen.

- Einde bericht -

Onderzoeksverantwoording 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ING door DVJ Insights onder huurders en thuiswonenden die van plan zijn in de komende 2 jaar een koopwoning te kopen (starters) en onder eigenaren van een koopwoning. In totaal zijn in het tweede kwartaal van di jaar 1227 personen ondervraagd, waarvan 748 koopwoningbezitters en 479 huurders en thuiswonenden die van plan zijn in de komende 2 jaar een koopwoning te kopen. Het vertrouwen in de woningmarkt wordt berekend op basis van onderliggende vragen met betrekking tot de verwachtingen ten aanzien van de hypotheekrente, het aantal huizen dat verkocht wordt, de huizenprijzen en de eigen financiële situatie plus een vraag over de algemene economie in Nederland. Het onderzoek vond plaats in de periode tussen 29 april 2022 tot 16 mei 2022.

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL