Sentiment onder hypotheekadviseurs daalt sterk

ING Intermediair Index: Klant vaak geen idee over energielasten nieuwe woning

Het is lang niet voor iedere klant duidelijk wat de energielasten van een aan te kopen huis zijn. Een flink deel van de ondervraagde intermediairs (42%) geeft aan dat hun klanten geen duidelijk inzicht hebben in de kosten voor energieverbruik. Tegelijkertijd zien ze dat veel klanten wél afhaken als het energieverbruik van een huis te hoog uitvalt (73%), zo blijkt uit onderzoek van ING onder onafhankelijke hypotheekadviseurs in Nederland. Het onderzoek laat ook zien dat het vertrouwen van adviseurs in de hypotheekmarkt sterk is gedaald. De Intermediair Index daalde van 104 naar 79 en staat daarmee voor het eerst sinds de introductie onder de 100 punten. De daling is met name een gevolg van de druk op huizenprijzen en het afnemend aantal afgesloten hypotheken, maar ook vanwege een dalende omzet en de algemene economische situatie. Intermediairs zijn wel positief over het feit dat het minder moeite kost om offertes rond te krijgen. Het wegvallen van de jubelton lijkt effect te hebben in de markt. Een ruime meerderheid (70%) denkt dat hierdoor minder starters een woning kunnen kopen.

Energielasten

De energielasten van een aan te kopen huis zijn niet altijd duidelijk voor de klant en daarmee ook niet voor de adviseur. Van de ondervraagde adviseurs neemt 44% de energielasten ‘vaak of altijd’ mee in de lastenberekening; een derde (27%) doet dit nooit. “Energieverbruik is het laatste jaar echt een enorm belangrijke factor geworden bij de aankoop van een huis. Het is opmerkelijk dat hier lang niet altijd goed inzicht in is. Meer inzicht in de toekomstige energielasten helpt zowel woningzoekenden als huiseigenaren. De adviseur kan helpen bij het vooraf verkrijgen van dit inzicht, zodat aan de hand van een totaaloverzicht van de woonlasten een gedegen keuze kan worden gemaakt. Natuurlijk hoort ook verduurzaming hierbij als gespreksonderwerp,” aldus Hidde Coebergh, Directeur Wonen bij ING.

Energieverbruik is het laatste jaar echt een enorm belangrijke factor geworden bij de aankoop van een huis. Het is opmerkelijk dat hier lang niet altijd goed inzicht in is. Hidde Coebergh, Directeur Wonen bij ING.

Buffers en nazorg

Uit het onderzoek blijkt dat de helft (48%) van de adviseurs zich het afgelopen half jaar in toenemende mate zorgen maakt over de financiële buffers van klanten. De meeste adviseurs (64%) vinden zichzelf de juiste adviseur als klanten in de financiële problemen (dreigen te) komen. Daarnaast meldt een ruime meerderheid (60%) dat het opbouwen van een buffer steeds vaker besproken wordt en adviseurs geven dan ook regelmatig advies op dit vlak. “Dat is een goede zaak, want je kunt je klanten enorm helpen met advies over bijvoorbeeld vermogensopbouw. Dat is van groot belang voor de financiële gezondheid van klanten,” aldus Coebergh.

Na het afsluiten van de hypotheek hebben de meeste hypotheekadviseurs tussen de één keer per jaar en één keer per twee jaar nog contact met de klant. In de meeste gevallen neemt de hypotheekadviseur het initiatief tot contact (64%). Vooral de nazorg op de afgesloten hypotheek wordt veel besproken (64%). Daarnaast geeft een meerderheid (52%) aan dat er tijdens dit klantcontact ook duurzaamheidsaanpassingen worden besproken voor de nieuwe woning.

Jubelton

De verlaging van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van €100.000 naar €28.947 lijkt effect te hebben in de markt. Een ruime meerderheid (70%) denkt dat hierdoor minder starters een woning kunnen kopen. Driekwart van de adviseurs gaat nu samen met de klant op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Een derde (29%) van de respondenten zegt weinig of geen klanten te hebben die gebruikmaken van de jubelton.

Index daalt

Het vertrouwen in de hypothekenmarkt wordt uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 200, waarbij 100 het neutrale middelpunt is. Met een waarde van 79 daalt de index voor het eerst sinds de introductie van de Intermediair Index onder de 100 punten. Het algemene vertrouwen in de hypotheekmarkt onder hypotheekadviseurs is negatief. Dit komt doordat ze een negatief beeld hebben van bijna ieder onderliggend aspect van de index, behalve van het beheer van de hypotheken*. Adviseurs zien dat starters het lastig hebben op de huizenmarkt. Zij hebben vaker zorgen of zij nog wel een woning kunnen kopen. Volgens intermediairs heeft 18% van hun klanten vanwege de gestegen rente moeten afhaken in de aankoop van een huis.

23124_Intermediair_Index_v2.jpg
  • jpg

*De onderliggende aspecten van de Intermediair index, jaar op jaar.

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL