Starters zien kansen in daling huizenprijzen

ING Woonbericht: Woningzoekenden zien ‘gezonde verandering’ op huizenmarkt

De Woonindex daalt verder, van 85 naar 81, maar minder sterk dan afgelopen vier kwartalen. Het merendeel van de starters die denken dat de huizenprijzen dalen is daar positief over, zo blijkt uit het ING Woonbericht. Toch zijn diezelfde starters ook vaak bezorgd over hun positie op de woningmarkt en nemen ze vaak een afwachtende houding aan. De emoties van woningzoekenden en woningbezitters verschillen. Waar koopwoningbezitters nog gerust, kalm en gelukkig zijn, voelen starters toch meer onrust en onzekerheid. Woningzoekenden met een positieve blik op de woningmarktontwikkeling vinden dat er de afgelopen tijd een gezonde verandering heeft plaatsgevonden. Bij starters is dit vooral omdat ze denken minder te hoeven betalen voor een woning en meer vertrouwen hebben dat het lukt om een woning te kopen.

Daling woonindex vlakt af

“De huizenmarkt is afgelopen jaar ingrijpend veranderd. Na de eerste schok hierover lijkt men nu te wennen aan de nieuwe situatie. Hoewel de Woonindex nog daalt, vlakt deze daling af. En we zien dat het vertrouwen in de eigen financiële situatie toeneemt onder woningzoekenden”, zegt Wim Flikweert, Manager Wonen bij ING. De woonindex daalt van 85 naar 81. De daling wordt vooral veroorzaakt door de factor huizenprijzen. Deze indicator stond lange tijd nog hoog, maar inmiddels verwachten steeds meer mensen een daling. Van de respondenten die denken dat de huizenprijzen gaan dalen, zien vooral starters (65%) dit als iets positiefs. Het sentiment over de economische situatie en de eigen financiële situatie verbetert ten opzichte van het vorige kwartaal. Het onderzoek laat zien dat starters zich meer zorgen maken om hun financiële situatie in de huidige woningmarkt dan doorstromers.

De huizenmarkt is afgelopen jaar ingrijpend veranderd. Na de eerste schok hierover lijkt men nu te wennen aan de nieuwe situatie. Gezonde verandering Wim Flikweert, Manager Wonen bij ING

Starters met een positieve blik op de woningmarktontwikkeling geven aan dat er een ‘gezonde verandering’ heeft plaatsgevonden, vooral omdat ze verwachten nu minder te hoeven betalen voor een woning en meer vertrouwen hebben een woning te kunnen kopen. Net als doorstromers vinden ze het ook positief dat er meer woningen beschikbaar komen. Ook bij woningbezitters zonder verhuisintentie die de veranderingen in de woningmarkt als positief zien, zijn er indicaties dat dit een gezonde verandering is. Ze zien vooral de positieve waarde voor mensen die een huis zoeken.

Er zijn ook respondenten met een minder positieve blik op de woningmarkt. Een kwart van de doorstromers en starters maakt zich zorgen over hun financiële positie op de huizenmarkt. De starters die de ontwikkelingen op de woningmarkt als negatief beoordelen, denken dat de gestegen rente hogere kosten meebrengt en dat ze een lager hypotheekbedrag kunnen lenen. Ook zijn veel respondenten, daaronder veelal starters en doorstromers, van mening dat er juist minder woningen beschikbaar zijn.

Passieve houding  

De huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt maakt veel potentiële kopers passief: een ruime meerderheid (80% doorstromers en 87% starters) zegt een afwachtende houding aan te nemen. Het zijn vooral de starters die wachten met kopen tot de prijzen verder dalen en tot ze zelf meer vermogen hebben gespaard. “Men is nog opvallend passief, maar dit zou snel kunnen kantelen als de prijs verder daalt en er meer huizen beschikbaar komen”, aldus Flikweert. 

Bezichtigen makkelijker dan vinden

Het was lange tijd moeilijk om de ideale woning te vinden, laat staan te bezichtigen. Maar nu denken veel starters (70%) dat het in deze markt wel mogelijk is om hun ideale woning te bezichtigen. De helft van de starters en doorstromers (49%) denkt dat het zelfs makkelijker is geworden om de ideale woning te bezichtigen. Het vinden van de woning is een ander verhaal. Meer dan de helft (62%) van de doorstromers denkt dat het mogelijk is om een ideale woning te vinden, bij starters is dat een stuk minder (54%). “Doorstromers hebben doorgaans een betere uitgangspositie met overwaarde uit een vorige woning, waardoor deze groep optimistischer is”, aldus Flikweert. Iets meer dan een derde van de doorstromers en starters ervaren het nu als makkelijker om hun ideale woning te vinden. Starters zien door de daling van huizenprijzen meer woningen binnen hun budget vallen.

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL