Starters krijgen iets meer vertrouwen in de woningmarkt

ING Woonbericht: Nieuwbouw aantrekkelijke optie, maar minder dan voorheen

Een nieuwbouwwoning is voor velen (61%) een aantrekkelijke keuze, vooral voor doorstromers op de woningmarkt, zo blijkt uit het ING Woonbericht. Toch neemt de aantrekkingskracht van nieuwbouw af; ruim een derde van de respondenten geeft aan dat een nieuwbouwwoning op dit moment minder aantrekkelijk is geworden dan een jaar eerder. Vooral de lange oplevertijd is een bron van zorg. Respondenten zijn bang dat de huidige woning bij oplevering van de nieuwbouw minder opbrengt. Ook zijn ze huiverig voor de dubbele lasten en vreest men dat er een beter geschikt huis voorbij komt in de tijd dat zij moeten wachten tot de oplevering van een nieuwbouwhuis. De Woonindex is voor het eerst in anderhalf jaar gestegen, van 81 naar 85, met name als gevolg van de huizenprijzen. Vooral onder starters neemt het vertrouwen in de woningmarkt toe.

Woonindex toont tekenen van herstel

De Woonindex bestaat uit vijf onderliggende factoren* - waaronder bijvoorbeeld huizenprijzen en de hypotheekrente - waarvan er vier zijn gestegen. Het sentiment over de economische situatie is de enige factor die daalt (van 73 naar 64), met name koopwoningbezitters maken zich hier zorgen over. “De index daalde de afgelopen anderhalf jaar, nu zie je een kleine correctie naar boven. Dat is goed nieuws, maar te vroeg om te juichen, zeker omdat de economische situatie voor velen nog een punt van zorg is,” aldus Wim Flikweert, Manager Wonen bij ING. Een opvallende stijger is de factor huizenprijs, van 98 naar 108. “Veel respondenten verwachten dat de huizenprijzen komende tijd gaan stijgen, onder hen vooral starters. Dit heeft mogelijk te maken met de prijsontwikkeling van huizen in het segment waarin starters zoeken,” aldus Flikweert.  

Veel respondenten verwachten dat de huizenprijzen komende tijd gaan stijgen, onder hen vooral starters. Wim Flikweert, Manager Wonen bij ING

Nieuwbouw aantrekkelijk…

Een nieuwbouwwoning is voor velen (61%) een aantrekkelijke keuze, vooral omdat deze beter geïsoleerd is, geen achterstallig onderhoud heeft en in algemene zin duurzamer is. “Duurzaamheid en energiebesparing zijn ‘hot topics’ in de huizenmarkt, dat zien we ook terug in het toegenomen aantal aanvragen van onze energiescan,” zegt Flikweert. Ook vindt men de geringe onderhoudskosten van nieuwbouw in de eerste jaren aantrekkelijk en dat de woning volledig naar eigen smaak ingericht kan worden. Toch is er ook een minderheid (15%) die nieuwbouw niet aantrekkelijk vindt. Dit komt voornamelijk doordat de prijs niet onderhandelbaar is en dat een buurt nog onvoldoende ontwikkeld is.

…maar minder dan een jaar geleden.

De belangrijkste reden waarom het kopen van een nieuwbouwwoning ten opzichte van een jaar geleden minder aantrekkelijk is geworden, is omdat deze nu niet meer binnen het budget valt. Ook geeft men aan dat de eisen rondom nieuwbouw steeds strikter worden, dat er minder aanbod van nieuwbouw is en dat de datum van oplevering onzeker is. Een deel (37%) vreest dat er een beter geschikt huis voorbij komt als zij lang moeten wachten tot de oplevering van een nieuwbouwhuis. Vrees over de waardedaling van de aan te kopen nieuwbouwwoning heeft men nauwelijks, slechts 26% is hier bang voor. Flikweert: “Dat is wel opvallend. De signalen zijn dat nieuwbouw nu relatief duur is ten opzichte van bestaande woningen. Toch is men blijkbaar niet bezorgd om te duur te kopen.” 

Financiering nieuwbouw

Ruim 2 op de 5 ondervraagden (44%) is het eens met de stelling: ‘bent u bang dat uw huidige woning straks minder zal opleveren door de lange oplevertijd bij aanschaf van een nieuwbouwwoning’. Daarnaast is meer dan de helft (51%) het eens met de stelling dat ze door de lange oplevertijd van een nieuwbouwwoning in financiële problemen zouden komen door lange dubbele lasten en/of overbrugging. “Tussen de aankoop en oplevering van een nieuwbouwwoning zit tijd, soms tot wel twee jaar. Je kunt direct je huis verkopen en tijdelijk gaan huren, of wachten tot oplevering. Dit laatste geeft natuurlijk wel het risico van een waardedaling”, zegt Flikweert. Uit het Woonbericht blijkt dat ongeveer evenveel mensen direct zouden verkopen (48%) als dat er wachten tot vlak voor oplevering (52%).  

– Einde bericht –

*Onderzoeksverantwoording 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ING door DVJ Insights onder huurders en thuiswonenden die van plan zijn in de komende 2 jaar een koopwoning te kopen (starters) en onder eigenaren van een koopwoning. In totaal zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 1001 personen ondervraagd, waarvan 642 koopwoningbezitters en 359 huurders en thuiswonenden die van plan zijn in de komende 2 jaar een koopwoning te kopen. Het vertrouwen in de woningmarkt wordt berekend op basis van onderliggende vragen met betrekking tot de verwachtingen ten aanzien van de hypotheekrente, het aantal huizen dat verkocht wordt, de huizenprijzen en de eigen financiële situatie plus een vraag over de algemene economie in Nederland. Het onderzoek vond plaats in de periode tussen 1 mei tot 15 mei 2023.

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL