ING vraagt in aanloop naar WK voetbal aandacht met ‘Doelen voor Gelijke Kansen’

Nog altijd ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het voetbal

Vrouwenvoetbal is nog altijd achtergesteld ten opzichte van mannenvoetbal, dat vindt meer dan 7 op de 10 Nederlanders (71,5%). Ook stelt 69,3% dat voetballende vrouwen minder kansen krijgen dan voetballende mannen. Een ruime meerderheid (60,2%) is daarnaast van mening dat vrouwenvoetbal meer aandacht verdient in de media. En bijna twee derde (65,7%) van de voetballende vrouwen zegt nog altijd te maken te hebben met vooroordelen. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.028 Nederlanders waaronder 173 voetballende meiden en vrouwen, dat in opdracht van ING in aanloop naar het WK voetbal is uitgevoerd. ING maakt zich als partner van de KNVB en hoofdsponsor van het Nederlands voetbal met programma’s als Niemand Buitenspel al jaren sterk voor gelijkheid in het voetbal.

Meer dan twee derde (70,2%) van de ondervraagden vindt dat jongens in het amateurvoetbal de meeste kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen. 63,7% vindt dat jongens nog altijd meer dan meiden gestimuleerd worden om lid te worden van een voetbalvereniging. 46,3% denkt dat jongens betere trainingsfaciliteiten hebben dan meiden. En de helft van de Nederlanders (50,8%) ziet dat jongens beter getraind worden dan meiden.

Opvallende paradox

De resultaten laten ook een opvallende paradox zien tussen wat Nederlanders vinden van ongelijkheid in het voetbal versus hun eigen houding ten opzichte van vrouwenvoetbal. Hoewel zij erkennen dat vrouwenvoetbal achtergesteld wordt en kritiek hebben op het verschil in beloning, vindt een minderheid (42,4%) dat vrouwen even goed kunnen voetballen als mannen en vindt meer dan een derde (35,2%) vrouwenvoetbal in het algemeen minder boeiend dan mannenvoetbal. Vooral Nederlandse mannen hebben die mening: bijna de helft van hen (48,3%) vindt vrouwenvoetbal minder boeiend, vergeleken met 26,1% van de vrouwen.

Voetballende vrouwen nog altijd benadeeld

Het onderzoek richt zich ook op de ervaringen van voetballende vrouwen (16 t/m 29 jaar). Zij hebben nog altijd te maken met vooroordelen en negatieve stereotypering. Zo geeft meer dan twee derde (68%) van hen aan dat zij minder serieus worden genomen dan mannen en zeggen 4 op de 10 (44%) dat zij harder moeten werken dan mannen. De ongelijkheid uit zich volgens de voetballende vrouwen ook in praktische zaken zoals minder goede faciliteiten dan mannen (40,9%) en minder goede trainingen (44,4%). De behoefte aan verandering is duidelijk zichtbaar in de wensen van voetballende vrouwen. Zij pleiten voor meer vrouwelijke coaches in het amateurvoetbal (68,4%) en ze verlangen naar meer rolmodellen die vrouw zijn in de voetbalwereld (68,2%). Bovendien ziet 67,7% van hen graag dat vrouwen een grotere rol spelen in het mannenvoetbal, bijvoorbeeld als scheidsrechters en coaches.

‘Overheid en bedrijfsleven aan zet'

De sportwereld is niet uniek waar het gaat om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 45,2% van de Nederlanders vindt niet dat mannen en vrouwen in Nederland gelijke kansen hebben in de samenleving. Dit komt volgens hen het meeste voor in het bedrijfsleven (60,7%), gevolgd door sport (15,9%). De overheid (59,2%) en het bedrijfsleven (55,1%) zijn volgens Nederlanders de twee voornaamste sectoren om dit probleem aan te pakken.

Doelen voor Gelijke Kansen

Met de ‘Doelen voor Gelijke Kansen’ vraagt ING aandacht voor de ongelijkheden en uitdagingen in het Nederlandse meiden- en vrouwenvoetbal. ING gebruikt als beeld van deze campagne voetbaldoelen met bijzonder gevormde lat en palen, die laten zien dat meiden en vrouwen harder moeten werken en met obstakels te maken krijgen om te kunnen scoren.

Aan amateurclubs waarvan ING hoofdsponsor is, stellen we de voorwaarde dat minimaal 25% van het sponsorbedrag wordt besteed aan meiden- en vrouwenvoetbal. Allemaal gericht op het bijdragen aan de verdere groei en zichtbaarheid van het vrouwenvoetbal in Nederland. Yolanda van Die, directeur Brand & Experiences, Marketing en Communicatie bij ING Nederland

Yolanda van Die, directeur Brand & Experiences, Marketing en Communicatie bij ING Nederland: “Het is onze ambitie als partner van de KNVB en hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal om bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen in het speelveld. ING is al sinds 2010 hoofdsponsor van het Nederlands mannenelftal én vrouwenelftal. In 2020 werden er ook gezamenlijke doelstellingen opgesteld met de KNVB over een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs. Aan amateurclubs waarvan ING hoofdsponsor is, stellen we de voorwaarde dat minimaal 25% van het sponsorbedrag wordt besteed aan meiden- en vrouwenvoetbal. Allemaal gericht op het bijdragen aan de verdere groei en zichtbaarheid van het vrouwenvoetbal in Nederland.”

Demonstratiewedstrijd Creators FC

De Doelen voor Gelijke Kansen zijn op woensdag 28 juni voor het eerst in gebruik genomen door twee gemixte teams van Creators FC. Op het Jaarbeursplein in Utrecht speelden zij een demonstratiewedstrijd met de Doelen voor Gelijke Kansen om zich achter de boodschap ‘Vrouwenvoetbal verdient meer’ te scharen.

Alle meiden en vrouwen in Nederland moeten niet alleen kunnen dromen over een professionele carrière als voetballer, maar moeten dat ook kunnen bereiken! Ouassima Tajmout, presentatrice, radio DJ en programmamaker

Presentatrice, radio DJ en programmamaker Ouassima Tajmout voetbalt mee: “Als vrouw kun je nog zo goed zijn of ambitieus, maar de realiteit is dat het lastig blijft om te scoren als je wordt tegengewerkt of als er nog altijd sprake is van verschillende benaderingen en kansen. Ik vind het heel goed dat ING dat op deze manier aankaart. Alle meiden en vrouwen in Nederland moeten niet alleen kunnen dromen over een professionele carrière als voetballer, maar moeten dat ook kunnen bereiken!”

ING WK 2023_Doelen__W0A0043.jpg
  • jpg
ING WK 2023_Lieke__W0A9403.jpg
  • jpg

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL