ING brengt beleggingen klanten onder in ING Select Fund

Verbetering dienstverlening aan beleggende klanten

Steeds meer mensen beleggen een deel van hun vermogen. ING optimaliseert nu de dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer door te gaan beleggen via het ING Select Fund, exclusief opgericht voor ING klanten. Tot april beheert ING voor het grootste deel van haar klanten beleggingsfondsen van externe fondsbeheerders in de portefeuille. In de nieuwe situatie doet ING dat vanuit een ING Select Fund. Daarnaast vervangt ING een belangrijk deel van de beleggingsfondsen door individuele aandelen en obligaties. Door deze veranderingen kan ING sneller inspelen op veranderende marktomstandigheden en de portefeuilles van haar klanten beter beheren. Doordat het vermogensbeheer hiermee efficiënter wordt, bereikt ING ook een kostenbesparing. Dat leidt voor vrijwel alle beleggingsklanten tot lagere kosten.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Veel mensen zijn op zoek naar een gespreide vermogensopbouw. Beleggen is dan vaak een goede optie. Een groot en belangrijk deel van onze beleggingsklanten belegt al bij ons via vermogensbeheer. Doordat we nu de overstap maken naar ons eigen ING Select Fund, bieden we combinaties van fondsen, aandelen en obligaties. De afgelopen 10 jaar hebben de door ING beheerde portefeuilles met individuele aandelen en obligaties beter gepresteerd dan portefeuilles met daarin alleen beleggingsfondsen. We verwachten deze resultaten door te trekken. Verder kunnen we met het ING Select Fund nog sneller inspelen op veranderingen in de markt en worden de titels in de portefeuille herkenbaarder voor de klant. Het aandeel Apple spreekt nu eenmaal meer tot de verbeelding dan een IT-fonds.”

Voordeel voor de klant

Door het directer en efficiënter inrichten van het beheer en de operationele processen sterk te vereenvoudigen, dalen de kosten. ING zal daardoor de totale beleggingskosten voor bijna al haar klanten die beleggen via het ING Select Fund verlagen.

Wat en wanneer

De overstap wordt in het eerste halfjaar van 2020 gefaseerd doorgevoerd en klanten worden persoonlijk op de hoogte gebracht wanneer er voor hen iets wijzigt in de dienstverlening. Klanten die zijn overgezet naar het ING Select Fund kunnen voortaan op elk moment geld opnemen of inleggen. Dat is nu niet het geval. In hun persoonlijke overzicht zien klanten exact de verdeling in percentages van alle beleggingen waarmee het ING Select Fund is samengesteld. De invulling van het ING Select Fund blijft in lijn met het risicoprofiel en de beleggingsstrategie van de klant. Klanten blijven hiermee verzekerd van een goed gespreide portefeuille.

ING Select Fund

In het ING Select Fund combineert de bank fondsbeleggingen met Europese en Amerikaanse aandelen en obligaties. In deze markten heeft het ING Investment Office al 11 jaar ervaring en het behaalt daarmee goede rendementen. Voor beleggingscategorieën die de bank zelf niet beslaat, blijft ING ook in de toekomst gebruikmaken van beleggingsfondsen beheerd door externe fondsbeheerders. Dit geldt bijvoorbeeld voor beleggingen in opkomende markten.

Veel mensen zijn op zoek naar een gespreide vermogensopbouw. Beleggen is dan vaak een goede optie. Een groot en belangrijk deel van onze beleggingsklanten belegt al bij ons via vermogensbeheer. Doordat we nu de overstap maken naar ons eigen ING Select Fund, bieden we combinaties van fondsen, aandelen en obligaties. De afgelopen 10 jaar hebben de door ING beheerde portefeuilles met individuele aandelen en obligaties beter gepresteerd dan portefeuilles met daarin alleen beleggingsfondsen. We verwachten deze resultaten door te trekken. Verder kunnen we met het ING Select Fund nog sneller inspelen op veranderingen in de markt en worden de titels in de portefeuille herkenbaarder voor de klant. Het aandeel Apple spreekt nu eenmaal meer tot de verbeelding dan een IT-fonds. Bob Homan - hoofd ING Investment Office

Contact voor de media

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL