Cao ING: focus op vakmanschap en vernieuwing

Onderhandelingsresultaat ING en vakorganisaties over cao ING Nederland 2019-2020

M7S_6816_tcm162-75454.jpg
  • jpg

Woensdag 20 februari jl. hebben ING Nederland en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe ING cao met een looptijd van twee jaar. Het onderhandelingsresultaat heeft betrekking op de bijna 14.000 medewerkers van ING in Nederland. In het onderhandelingsresultaat ligt de focus op vakmanschap en werkgeluk voor medewerkers. De nieuwe cao wordt samen met de vakorganisaties op een agile manier uitgewerkt en continu vernieuwd op basis van wensen uit de organisatie. In de komende weken zal het resultaat met positief advies worden voorgelegd aan de leden van de vakorganisaties. Als de leden instemmen wordt het onderhandelingsresultaat omgezet in een definitief akkoord.

Maarten van Beek, directeur Human Resources ING Benelux: “Vakmanschap en werkgeluk zijn de belangrijkste thema’s van onze nieuwe cao. Medewerkers hebben ons gedurende het cao-traject laten weten tijd en ontwikkeling de belangrijkste arbeidsvoorwaarden te vinden. We gaan daarom naar een cao met minder regels en meer principes, zodat medewerkers in goed overleg binnen hun team díe keuzes kunnen maken om elke dag het beste uit zichzelf te halen, hun vakmanschap te blijven ontwikkelen en zich vitaal te voelen. Zo start ING met een pilot ‘ongelimiteerde vakantiedagen’, waardoor medewerkers nog meer eigenaarschap krijgen over hun tijd.”

Vakmanschap

ING wil beter in kaart brengen welke competenties nu en in de toekomst nodig zijn, zodat de interne arbeidsmarkt transparanter wordt en duidelijk wordt welk vakmanschap nodig is. Binnen of buiten ING. De bank leidt medewerkers op om collega’s te ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van hun ontwikkelplan. Daarnaast neemt ING deel aan de pilot van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten aanzien van de individuele leerrekening, een ontwikkelbudget dat extern geadministreerd wordt en meegenomen kan worden naar een andere werkgever. Hiermee onderstreept de bank het belang van een leven lang ontwikkelen.

Werkgeluk

Met de focus op het creëren van een prettige werkomgeving wil ING een bijdrage leveren aan de purpose en het welzijn van haar medewerkers. Gelukkige medewerkers staan meer open voor vernieuwingen en presteren beter. Omdat dit voor iedere medewerker anders is, zijn autonomie en regelruimte essentieel en bieden de cao-afspraken daarom meer keuzevrijheid en maatwerk, passend bij individuele omstandigheden. Er komt budget voor medewerkers beschikbaar om meer voldoening uit hun werk te halen, zodat zij meer tijd vrij kunnen maken voor ontwikkeling of kunnen experimenteren met innovatieve ideeën op het gebied van tijd en werkdruk. ING start met een bankbrede pilot ‘unlimited holidays’. Samen met een universiteit gaat de bank de impact hiervan in kaart brengen en leerpunten formuleren hoe dit voor heel ING succesvol kan worden ingevoerd. ING vindt het belangrijk dat haar medewerkers voor hun naasten kunnen zorgen wanneer dat nodig is.

Daarom krijgen medewerkers in overleg met hun team en manager de vrijheid om meer betaalde zorgverlofdagen op te nemen. Inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijk voor ING. Gelijke waardering en beloning voor iedereen maakt daarvan deel uit. ING stimuleert werkgelegenheid en baanzekerheid voor medewerkers met een arbeidsbeperking onder meer door de inzet van collega-buddy’s. Medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en vrijwillig uit dienst gaan, worden begeleid van werk naar werk.

WaarderingING en de vakorganisaties kwamen een loonstijging overeen van 3,0% per 1 september 2019 en 3,0% per 1 september 2020. Daarnaast stopt ING met de salarisverhogingen die automatisch gekoppeld zijn aan de beoordelingsronde. Als de bank het commercieel, maatschappelijk en op het gebied van duurzaamheid goed heeft gedaan, ontvangen medewerkers eenmalige uitkeringen in 2020 en 2021. Hiermee wil ING de verantwoordelijkheid voor deze drie aspecten met medewerkers delen.

Agile cao Van Beek:“ Deze cao is in co-creatie met vakorganisaties én medewerkers tot stand gekomen. Daar ben ik enorm trots op. De volgende stap is dat de cao, uitgaande van de agile principes, continu wordt vernieuwd op basis van wensen uit de organisatie. De cao-partijen stellen een z.g. squad samen van vertegenwoordigers van ING en de vakorganisaties vanuit verschillende disciplines, die medewerkers zal betrekken waar dat kan. Met deze cao laten we opnieuw zien de meest innovatieve arbeidsverhoudingen na te streven en stellen we onze medewerkers in staat iedere dag weer te werken aan de ultieme klantbeleving voor onze 8,5 miljoen klanten.”

Citaten

Vakmanschap en werkgeluk zijn de belangrijkste thema’s van onze nieuwe cao. Medewerkers hebben ons gedurende het cao-traject laten weten tijd en ontwikkeling de belangrijkste arbeidsvoorwaarden te vinden. We gaan daarom naar een cao met minder regels en meer principes, zodat medewerkers in goed overleg binnen hun team díe keuzes kunnen maken om elke dag het beste uit zichzelf te halen, hun vakmanschap te blijven ontwikkelen en zich vitaal te voelen. Zo start ING met een pilot ‘ongelimiteerde vakantiedagen’, waardoor medewerkers nog meer eigenaarschap krijgen over hun tijd. Maarten van Beek - Directeur Human Resources ING Benelux

Contact voor de media

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL