ING BeleggersBarometer: Vertrouwen beleggers stabiel

Een derde van de beleggers denkt dat de spaarrente tot onder nul zal dalen

De BeleggersBarometer maakt een pas op de plaats. Overschrijdt de barometer met de stand van 120 weliswaar de stand van de eerste drie maanden van 2016, het vertrouwen van de beleggers in het beleggingsklimaat is echter nog niet terug op het niveau van eind 2015. Er zijn geen veranderingen in de mate waarin beleggers het een goede of slechte tijd vinden om te beleggen in risicovolle dan wel minder risicovolle sectoren of obligaties. Minder risicovolle sectoren genieten nog steeds een lichte voorkeur. Dit is passend bij het gebrek aan zekerheid dat beleggers nog ervaren. Een derde van de beleggers denkt ook dat de spaarrente tot onder nul zal dalen. De meeste beleggers gaan hierdoor anders om met hun vermogen. Zo kiezen zij bijvoorbeeld voor het aflossen van leningen. Driekwart van de beleggers heeft er geen vertrouwen in dat pensioenfondsen het pensioen goed opbouwen. Een kwart lost daarom extra af op de hypotheek zodat een lager pensioen straks minder effect zal hebben.

Vergeleken met vorige maand is de situatie voor veel beleggers stabiel. Dat geldt voor het oordeel van beleggers over de algemene economische situatie in Nederland, de ontwikkeling van de eigen financiële situatie en de waarde van de eigen beleggingsportefeuille. De stand van de AEX die de belegger over drie maanden (juli 2016) verwacht, is 427 en daarmee 6 punten lager dan wat in maart de verwachte stand was voor de AEX 3 maanden vooruit. In januari voorspelden de particuliere beleggers een AEX stand van 428 punten voor de maand april 2016. De AEX stond 13 april op 444 punten. Beleggers hadden in januari dus een te negatieve verwachting van de AEX 3 maanden vooruit. Henry van Heijster, Investment Manager van ING Investment Office: “Het is onzekerheid troef, maar wel begrijpelijk gezien de sterke schommelingen op de markten de laatste tijd. Beleggen in minder risicovolle sectoren heeft nog steeds een iets hogere voorkeur.”

INGA1985_Grafiek_april_2016 zonder logo newsroom_tcm162-103560.jpg
  • jpg

Type beleggers

Het aandeel beleggers dat zelf belegt is afgenomen ten opzichte van de maand maart, maar is nog steeds ruim de helft (54%) van alle respondenten. De meeste beleggers hebben een neutraal profiel en een beleggingshorizon van 4 tot 8 jaar. Beleggers beleggen vooral in Nederland (63%). Dit is ook de regio waar zij de grootste beurskansen verwachten de komende drie maanden. Vergeleken met december 2015 hebben minder beleggers een negatief rendement behaald. De meesten behaalden een rendement tussen de 0 en 4%.

De meeste beleggers spreken zelden tot nooit met anderen over beleggen en nog minder over de eigen beleggingsportefeuille. Veel beleggers adviseren anderen liever niet en twee op de tien beleggers zouden beleggen deze maand helemaal niet aanbevelen aan anderen. Dit is een grotere groep dan in december, terwijl nu de koersen toch weer stijgen en beleggen als aantrekkelijker gezien wordt nu de spaarrente blijft dalen. “Blijkbaar is men door de dip begin van dit kwartaal toch wat voorzichtiger geworden. Misschien wordt beleggen teveel beoordeeld op de korte termijn schommelingen, terwijl het juist op de langere termijn goede resultaten kan opleveren”, aldus Van Heijster.

Spaarrente en pensioenopbouw

Een derde van de beleggers denkt dat de spaarrente tot onder nul zal dalen. De meeste beleggers (64%) gaan anders om met hun vermogen nu de rente daalt. Een derde gaat meer aflossen aan leningen en een op de vijf gaat nog meer beleggen. Aan het spaargedrag verandert minder. Ruim de helft van de beleggers wil hieraan niets veranderen ondanks de lagere spaarrente. Het vertrouwen in pensioenfondsen onder beleggers is laag: slechts 25% vertrouwt op hun expertise. Maar liefst driekwart heeft er geen vertrouwen in dat de fondsen het pensioen goed opbouwen. De helft hiervan weet echter ook niet hoe ze dit zelf beter zouden kunnen doen, de andere helft wil zelf hun pensioen gaan opbouwen, of doet dit al.

De meeste beleggers verwachten minder pensioen te krijgen, maar verwachten niet dat dit voor grote problemen zal zorgen (84%). Ruim de helft van de beleggers neemt dan ook geen specifieke maatregelen om een mogelijk lager pensioen te compenseren. Een kwart lost wel extra af op de hypotheek, 14% gaat extra beleggen en 11% gaat extra sparen.

Citaten

Het is onzekerheid troef, maar wel begrijpelijk gezien de sterke schommelingen op de markten de laatste tijd. Beleggen in minder risicovolle sectoren heeft nog steeds een iets hogere voorkeur. Henry van Heijster - Investment manager, ING Investment Office
Blijkbaar is men door de dip begin van dit kwartaal toch wat voorzichtiger geworden. Misschien wordt beleggen teveel beoordeeld op de korte termijn schommelingen, terwijl het juist op de langere termijn goede resultaten kan opleveren Henry van Heijster - Investment manager, ING Investment Office

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL