Economische groei Groningen, Friesland en Drenthe blijft achter

Kansen door handel met Duitsland, innovatie en betere samenwerking

De noordelijke provincies presteren matig op de kernonderdelen van de economie. Er is dit jaar wel groeiherstel in Noord-Nederland, maar deze blijft achter bij de landelijke groei. De groeiverschillen tussen en binnen de provincies Groningen (krimp van 0,5%) en Friesland en Drenthe (groei van 1,5%) zijn bovendien groot. De werkloosheid daalt in een traag tempo en blijft hoger dan in Nederland als geheel. De regionale woningmarkt is met uitzondering van de stad Groningen ruim. Wat betreft exportkansen en innovatiepotentieel staat het noorden er redelijk voor. De handel met Duitsland biedt de beste kansen. Om succesvol te vernieuwen wordt in het noorden veel gevraagd van het aanpassingsvermogen in industrie, landbouw, gezondheidszorg en energievoorziening. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord: tussen sectoren, regio’s en tussen bedrijven en beleidsmakers. Dit blijkt uit de regiovisie Noord-Nederland van ING Economisch Bureau.

Gaswinning drukt groeicijfers

De noordelijke ondernemers staat een gematigd positief jaar te wachten, maar wel omgeven met de nodige risico’s. In 2016 zal de groei in de drie noordelijke provincies hoger zijn dan in 2015. In Friesland en Drenthe stijgt deze naar 1,5%. In Groningen is er nog sprake van krimp (-0,3%) als gevolg van de verdere beperking van de gasproductie. Als de gaswinning buiten de cijfers blijft, komt de verwachte groei in de drie provincies uit op net onder de 2%, nog altijd lager dan de verwachte landelijke BBP groei dit jaar (+2,3%).

Noordelijke banenmotor begint langzaam op gang te komen

In 2015 was het aantal banen in Noord-Nederland slechts een fractie hoger dan in 2007. De banenmotor begint ook in het noorden echter te draaien: er kwamen vorig jaar 1.900 banen bij. De meeste banen werden gecreëerd bij de overheid, de horeca, detailhandel (grotendeels e-commerce) en ICT. De groeiende werkgelegenheid is ook terug te zien in het stijgende aantal vacatures. In alle drie noordelijke provincies ligt het aantal vacatures momenteel ruim 80% hoger dan twee jaar geleden.Net als in de rest van Nederland loopt de werkloosheid in de noordelijke regio’s door nieuwe toetreders echter maar mondjesmaat terug. Voor Zuidwest-Friesland wordt de laagste werkloosheid verwacht (iets boven de 6%), in de regio Overig Groningen de hoogste (bijna 8,5).

Grenzen verleggen: meer handel met Noord-Duitsland wenselijk

Voor noordelijke ondernemers die aan het begin staan van internationaal zaken doen zijn Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein en de havensteden Bremen en Hamburg de primaire doelregio’s. Vooral Friese ondernemers zouden meer naar Duitse uitvoermarkten moeten kijken. Andersom zouden ondernemer uit Bremen en Hamburg zouden meer geïnteresseerd moeten worden om zaken te doen met Noord-Nederland.

Documenten bij dit bericht

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL