Dienstverlening senioren groeisector tot 14 miljard euro per jaar

Ondersteund wonen voor lagere en middeninkomens heeft de toekomst

De potentiële omzet voor seniorendiensten zal zo'n 14 miljard euro bedragen in 2025. Dit stelt ING Economisch Bureau in het vandaag uitgekomen rapport ‘Dienstverlening voor de nieuwe oudere’. Senioren nemen toe in aantal, kunnen en willen meer besteden en houden steeds langer zelf de regie over hun leven. Voor innovatieve dienstverleners die zich richten op ondersteund wonen voor ouderen liggen er grote kansen.

‘Hoewel de vraag toeneemt, wordt een groot deel van de ouderen nog niet goed bediend. Zij blijven langer zelfstandig wonen, maar het aanbod van diensten aan huis is lang niet overal goed georganiseerd en aantrekkelijke woonzorgcentra zijn vaak nog onvoldoende voorhanden. De oudere consument heeft echter een steeds sterkere vraag naar ondersteund wonen, dus hier liggen kansen voor ondernemers’, aldus ING-econoom Edse Dantuma.

Grote animo onder senioren voor ondersteund wonen

De oudere heeft behoefte aan gezelligheid, veiligheid en comfort. Bestaande zorgaanbieders spelen vaak niet voldoende op deze wensen in. Een aantal partijen heeft traditionele verzorgingshuizen succesvol tot vernieuwende woonzorgcentra omgevormd. Kamers worden gerenoveerd tot ruime appartementen en bewoners krijgen keuze uit servicepakketten op maat. De groep 75-plussers die zou willen kiezen voor een dergelijke vorm van ondersteund wonen ligt tussen de 20 en 40%.

Grote kansen in het segment voor lagere en middeninkomens

De totale potentiële markt voor seniorendiensten zal binnen tien jaar op zo’n 14 miljard euro per jaar uitkomen. Nieuwe seniorendiensten, zoals particuliere zorgvilla’s, richten zich tot nu toe veelal op ouderen met hoge inkomens. Niettemin liggen er genoeg kansen voor vernieuwende dienstverleners die zich op de lagere en middeninkomens richten. Bovendien blijkt disruptie meestal van onderop te komen: door innovaties in de minder lucratieve marktsegmenten, ondervinden ook aanbieders in hogere marktsegmenten meer concurrentie.

Moderne technologie maakt leven van oudere gemakkelijker

Ouderen worden steeds rijker en veeleisender. Zij willen meestal zo lang mogelijk thuis wonen. Nieuwe dienstverlening waarbij technologie in dienst staat van de klant, maakt dit steeds beter mogelijk. Zo zijn er alarmeringsdiensten voor senioren die zelfstandig wonen, videochats met een verpleegkundige en medicatiedispensers om medicijnen zelfstandig, op tijd en op de juiste manier in te nemen. Gevolg is dat ouderen een groter gevoel van veiligheid en een hogere levenskwaliteit ervaren.

Nieuwe tijden, nieuwe aanpak

Erwin Winkel, sectormanager zorg bij ING: “Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. Senioren van nu blijven langer vitaal en zijn bereid de portemonnee te trekken voor diensten die hen in staat stellen hun eigen leven te leiden. Naast het ontstaan van een nieuwe vraag vermindert de overheid de ondersteuning voor de zorg voor ouderen. Dit biedt volop mogelijkheden voor zowel nieuwe als bestaande partijen die weten wat de oudere echt wil en die met servicegerichte diensten op de klantvraag inspelen.”

Citaten

Hoewel de vraag toeneemt, wordt een groot deel van de ouderen nog niet goed bediend. Zij blijven langer zelfstandig wonen, maar het aanbod van diensten aan huis is lang niet overal goed georganiseerd en aantrekkelijke woonzorgcentra zijn vaak nog onvoldoende voorhanden. De oudere consument heeft echter een steeds sterkere vraag naar ondersteund wonen, dus hier liggen kansen voor ondernemers. Edse Dantuma - ING-econoom
Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. Senioren van nu blijven langer vitaal en zijn bereid de portemonnee te trekken voor diensten die hen in staat stellen hun eigen leven te leiden. Naast het ontstaan van een nieuwe vraag vermindert de overheid de ondersteuning voor de zorg voor ouderen. Dit biedt volop mogelijkheden voor zowel nieuwe als bestaande partijen die weten wat de oudere echt wil en die met servicegerichte diensten op de klantvraag inspelen. Erwin Winkel - Sectormanager Zorg bij ING

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL