ING-Jaarverslag 2015: Een jaar van aanzienlijke vooruitgang

M7S_6816_tcm162-75454.jpg
  • jpg
Vandaag publiceerde ING het geïntegreerde jaarverslag over 2015 van ING Groep N.V. en het jaarverslag van ING Bank N.V., beide Engelstalige publicaties. Net als het verslag over 2014, betreft het een geïntegreerd verslag. Dat wil zeggen, het omvat zowel de financiële als niet-financiële prestaties over 2015.

A step ahead

Het thema is dit keer ‘A Step Ahead’ (Een stap voorop). Het verslag geeft weer wat we in 2015 hebben bereikt, maar gaat ook over onze ambitie als innovatieve bank om te excelleren in het leveren van een onderscheidende klantbeleving. Over 2015 rapporteerde ING sterke commerciële en financiële prestaties. Ook boekten we aanzienlijke vooruitgang met het invoeren van onze Think Forward-strategie. Wij zijn onze klanten tools blijven aanbieden waarmee zij beter inzicht verkrijgen in hun financiële zaken. Ook bieden we producten en diensten aan waarmee bankieren gemakkelijker wordt. Wij verwelkomden 1,4 miljoen nieuwe particuliere klanten in 2015. In lijn met het thema van het jaarverslag, gaat het rapport ook in op toekomstige onzekerheden en uitdagingen die onze strategie mogelijk kunnen beïnvloeden.

Duurzaamheid

ING is voorstander van de duurzame ontwikkeling van de samenleving middels verantwoorde financiering. Wij steunen daarom klanten met duurzame transities. Het merendeel van onze informatie inzake duurzaamheid staat in het jaarverslag zelf. Toch is hierin nog een ‘Niet-financiële appendix’ opgenomen. Hierin staat aanvullende niet-financiële informatie, een vereiste van raters op het gebied van duurzaamheid. De appendix verscheen voorheen als separaat document.

Jaarverslag 2015

Vandaag publiceerde ING ook haar Jaaroverzicht over 2015, zowel in het Engels als het Nederlands. Hierin vindt ueen beknopte weergave van de informatie uit het Jaarverslag in een aantrekkelijk vormgegeven format. Het Jaaroverzicht geeft een uitgebreid overzicht van al onze activiteiten en onze strategie, geïllustreerd door een aantal praktijkvoorbeelden.

Meer informatie

Het Jaarverslag van ING Groep N.V., het Jaarverslag van ING Bank N.V. en het Jaaroverzicht zijn beschikbaar op de website van ING. Overige documenten die betrekking hebben op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ING, de agenda incluis, zijn beschikbaar vanaf 10 maart 2016 op de website van ING. De Algemene Vergadering wordt gehouden op 25 april 2016 te Amsterdam. Vandaag dient ING ook het Annual Report on Form 20-F over het boekjaar eindigend op 31 december 2015 in bij de Securities and Exchange Commision, de Amerikaanse beurstoezichthouder. Ook dit (Engelstalige) rapport is beschikbaar op de website van ING, maar kan – later vandaag – ook gedownload worden van de SEC-website (www.sec.gov).

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL