In het nieuws: Als de erfenis een last wordt

Erfenis_header_tcm162-98106.jpg
  • jpg
Een erfenis bestaat uit bezittingen én uit schulden. Erfgenamen die rekeningen voor de overledene betalen of de inboedel opruimen, accepteren automatisch de nalatenschap. Dit kan voor vervelende financiële verrassingen zorgen.

Ingrijpend

Een overlijden is ingrijpend. Er moet ook veel tegelijk worden geregeld. Toch kan het goed zijn om eerst even langer na te denken. Erfgenamen kunnen namelijk te maken krijgen met schulden in een erfenis, waarschuwt Netwerk Notarissen. Uit de Monitor Schulderfenissen van dit samenwerkingsverband van notariskantoren blijkt dat meer Nederlanders in het afgelopen jaar een erfenis hebben geweigerd of alleen hebben aanvaard als er geen schulden waren.

Schulden

Wie erft krijgt niet alleen meubels, sieraden, een huis of geld. Ook als er schulden zijn, gaan die over op de erfgenamen. Erfgenamen moeten beter beschermd worden tegen zulke schulden, vindt Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen. “De wet zegt dat als je je als erfgenaam hebt gedragen, je geen keuze meer kunt maken. Je hebt dan de erfenis zonder voorwaarden geaccepteerd en moet de schulden uit eigen zak betalen als er meer schulden dan bezittingen zijn.”

Inboedel verkopen

Veel mensen weten volgens Rob van den Eijnden van ENL Notarissen niet dat ze door hun acties al automatisch een erfenis aanvaarden. Dat doen ze bijvoorbeeld door rekeningen van de overledene te betalen, zijn of haar pinpas te gebruiken, of de inboedel te verkopen. “Ze zien zich als goed beheerder van de boedel en zijn zich niet bewust van de gevolgen.” Het is ook mogelijk om een erfenis te verwerpen. “Maar wie weigert, ontvangt ook niks”, zegt Van den Eijnden. “Ook geen persoonlijke bezittingen van de overledene.”

Beneficiair aanvaarden

Het is volgens Van den Eijnden vaak beter om beneficiair te aanvaarden. Hiervoor is een verklaring nodig bij de rechtbank. De notaris kan dit regelen. Hier zijn wel kosten aan verbonden, zoals griffierechten van 123 euro. Wie een erfenis wil verwerpen, moet ook griffiekosten betalen, en de eventuele kosten voor de notaris.

Beschermd

“Wie een erfenis beneficiair aanvaardt, is beschermd als de schulden groter zijn dan de bezittingen”, zegt Van den Eijnden. “Zeker als een huis onder water blijkt te staan – als de hypotheekschuld dus hoger is dan de waarde van de woning – kan het om grote bedragen gaan.” Wel zijn erfgenamen bij beneficiaire aanvaarding aan veel meer regels gebonden, legt Van den Eijnden uit. “Zo moeten ze minimaal een boedelbeschrijving opstellen en indienen bij de kantonrechter.”

Tips

  • Wees u ervan bewust dat u volgens de wet een erfenis zuiver aanvaardt als u bijvoorbeeld de boedel opruimt of rekeningen van de overledene betaalt;

  • Als u vermoedt dat er schulden zijn, neem dan contact op met een notaris of ga rechtstreeks naar de rechtbank om beneficiair te aanvaarden;

  • Gaat u voor een beneficiaire aanvaarding tegelijk met de andere erfgenamen naar de rechtbank, dan betaalt u maar één keer griffierecht;

  • De Belastingdienst heeft op een rij gezet wat nabestaanden allemaal moeten regelen na een overlijden.

Meer informatie: ING Notarisservice

Citaten
De wet zegt dat als je je als erfgenaam hebt gedragen, je geen keuze meer kunt maken. Je hebt dan de erfenis zonder voorwaarden geaccepteerd en moet de schulden uit eigen zak betalen als er meer schulden dan bezittingen zijn. Lucienne van der Geld - Juridisch directeur van Netwerk Notarissen
Maar wie weigert, ontvangt ook niks. Ook geen persoonlijke bezittingen van de overledene. Rob van den Eijnden - ENL Notarissen
Wie een erfenis beneficiair aanvaardt, is beschermd als de schulden groter zijn dan de bezittingen. Wel zijn erfgenamen bij beneficiaire aanvaarding aan veel meer regels gebonden. Zo moeten ze minimaal een boedelbeschrijving opstellen en indienen bij de kantonrechter.

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL