Focus op vakmanschap, vitaliteit en persoonlijk perspectief

ING en vakorganisaties bereiken onderhandelingsresultaat over cao ING Nederland voor 2018

Vrijdag 14 juli jl. hebben ING Nederland en de vakorganisaties FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe ING cao en het Sociaal Plan. Het onderhandelingsresultaat heeft betrekking op de ruim 14.000 medewerkers van ING in Nederland. In het onderhandelingsresultaat ligt de focus op vakmanschap, vitaliteit en persoonlijk perspectief voor medewerkers. ING Nederland en de vakorganisaties kwamen een loonstijging overeen van 1,7% per 1 september 2018. In de komende weken zal het resultaat worden voorgelegd aan de leden van de vakorganisaties. Als de leden instemmen wordt het onderhandelingsresultaat omgezet in een definitief akkoord. De cao heeft een looptijd van 1 jaar en het Sociaal Plan heeft een looptijd van 5 jaar.

Maarten van Beek, Directeur Human Resources ING Nederland: "Digitaliseren en innoveren zijn sleutelwoorden om een onderscheidende klantervaring te kunnen bieden. In de wereld die snel verandert is het belangrijk dat ING en haar medewerkers in staat zijn hierop te anticiperen en snel mee te bewegen. Het wordt voor medewerkers steeds belangrijker om zelf regie over hun loopbaan te nemen en hun vakmanschap te blijven ontwikkelen om onafhankelijk te zijn en zelf te kunnen beslissen waar ze hun vakmanschap inzetten. We hebben met de vakorganisaties een mooi onderhandelingsresultaat bereikt over een innovatieve cao met modernere arbeidsvoorwaarden, die recht doet aan de verschillende fases die medewerkers doorlopen tussen de eerste werkdag en de dag waarop je met pensioen gaat. De nieuwe afspraken passen bij deze tijd en bij de relatie die wij nastreven tussen ING en haar medewerkers. ING wil hen ondersteunen mentaal en fysiek vitaal te blijven. Op deze manier wil ING ook op het gebied van arbeidsverhoudingen voorop lopen. In 2018 gaan we in gesprek met onze medewerkers en starten we ook een aantal experimenten die richting moeten geven aan een 'cao met agile principes'. In 2018 wordt ook gewerkt aan een nieuwe meer toekomstbestendige pensioenregeling."

Focus op vitaliteit, vakmanschap en diversiteit

In 2018 ING voert een nieuwe performance management methodiek in, waarbij er volop ruimte is voor investering in vakmanschap en persoonlijke uitdagende ambities. ING stimuleert medewerkers op deze manier zichzelf uit te blijven dagen en zich te blijven verbeteren. Wendbare en onafhankelijke medewerkers nemen zo eigenaarschap over hun eigen loopbaan. In de arbeidsvoorwaarden krijgen medewerkers nog meer perspectief om werk en privé goed in balans te brengen, in elke fase van hun leven. De kersverse ouder die geen gebruik kan maken van bevallingsverlof krijgt recht op 1 maand betaald verlof en de mogelijkheid om aansluitend 3 maanden onbetaald verlof op te nemen. In 2018 wordt ING een erkend mantelzorgbedrijf Informatie en tools met betrekking tot mantelzorg worden voor medewerkers ter beschikking gesteld. Verder krijgen medewerkers van 60 jaar en ouder de mogelijkheid om één dag per week hun kennis en kunde in te zetten bij maatschappelijke organisaties of onderwijsinstellingen, op kosten van ING. Omdat ING bovendien belang hecht aan diversiteit krijgen medewerkers de mogelijkheid om jaarlijks 1,5 dag betaald verlof op te nemen op voor hun belangrijke (al dan niet religieuze) feestdagen.

Sociaal Plan voor 5 jaar: perspectief op werk

ING en de vakorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een nieuw Sociaal Plan dat geldt voor vijf jaar (2018-2022). Dat biedt medewerkers die betrokken zijn bij reorganisaties voor langere tijd duidelijkheid. De komende 5 jaar intensiveert ING de investeringen in de ontwikkeling van medewerkers, onder andere door de introductie van een leerrekening, Dit opleidingsbudget kan worden meegenomen naar andere werkgevers zodat medewerkers wendbaarder worden binnen en buiten ING.

Citaten

Digitaliseren en innoveren zijn sleutelwoorden om een onderscheidende klantervaring te kunnen bieden. In de wereld die snel verandert is het belangrijk dat ING en haar medewerkers in staat zijn hierop te anticiperen en snel mee te bewegen. Het wordt voor medewerkers steeds belangrijker om zelf regie over hun loopbaan te nemen en hun vakmanschap te blijven ontwikkelen om onafhankelijk te zijn en zelf te kunnen beslissen waar ze hun vakmanschap inzetten.   Maarten van Beek - Directeur Human Resources ING Nederland
We hebben met de vakorganisaties een mooi onderhandelingsresultaat bereikt over een innovatieve cao met modernere arbeidsvoorwaarden, die recht doet aan de verschillende fases die medewerkers doorlopen tussen de eerste werkdag en de dag waarop je met pensioen gaat. De nieuwe afspraken passen bij deze tijd en bij de relatie die wij nastreven tussen ING en haar medewerkers. ING wil hen ondersteunen mentaal en fysiek vitaal te blijven. Maarten van Beek - Directeur Human Resources ING Nederland  
Op deze manier wil ING ook op het gebied van arbeidsverhoudingen voorop lopen. In 2018 gaan we in gesprek met onze medewerkers en starten we ook een aantal experimenten die richting moeten geven aan een 'cao met agile principes'. In 2018 wordt ook gewerkt aan een nieuwe meer toekomstbestendige pensioenregeling. Maarten van Beek - Directeur Human Resources ING Nederland  

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL