Verklaring klimaat en duurzaamheid Nederlandse banken

Vandaag hebben banken en pensioenfondsen een brief aangeboden aan de informateur en de fractievoorzitters van Tweede Kamer waarin we gezamenlijk de wens uitspreken om in nauwe samenwerking met de overheid verder te werken aan verduurzaming.

Klimaatverandering is allang niet meer iets van de toekomst, het is de dagelijkse realiteit, en moet worden aangepakt. Als financiële instellingen leveren we een bijdrage aan deze transitie door duurzame verandering te financieren, kennis te delen en onze invloed te gebruiken. Eerder hebben we in dat kader voorafgaand aan het klimaatakkoord van Parijs een gezamenlijke oproep gedaan. Maar het gaat vooral om actie. Zoals aangegeven in de brief aan de informateur en fractievoorzitters, willen alle banken hun inspanningen op het gebied van klimaat in de komende jaren vergroten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de financiering van duurzame energie. Maar ook de verduurzaming van vastgoed is een omvangrijk en sectorbreed project. Naast onze bijdrage aan het doel om in 2023 alle kantoorpanden in Nederland tenminste van energielabel C te voorzien, zoals de wetgever vraagt, willen we ook particuliere huizenbezitters actief ondersteunen om zelf flinke stappen te kunnen zetten. En we spannen ons in om economische sectoren te (helpen) verduurzamen, zoals bijvoorbeeld de melkveehouderij, de glastuinbouw en de (chemische) industrie.

Samen kom je verder

De komende jaren willen we als banken en pensioenfondsen veel bereiken. Onze ambities gedijen het beste als de overheid, het bedrijfsleven en de financiële sector de handen ineen slaan. Als de overheid een helder en breed gedragen toekomstperspectief biedt en kiest voor effectieve publiek-private samenwerking, kunnen we gezamenlijk de duurzame transitie handen en voeten geven. De volledige inhoud van de brief is hier beschikbaar.

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL