ING Woonbericht: vertrouwen in de woningmarkt stijgt vooral onder verkopers

Een kwart van de 40-plussers zou graag geld uit stenen halen

hypotheken 4_tcm162-75445.jpg
  • jpg
Het vertrouwen in de woningmarkt is met 2 punten gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal. De ING WoonIndex komt in het tweede kwartaal uit op een stand van 115 punten. Het optimisme van woningbezitters om hun woning te kunnen verkopen was nog niet eerder zo positief. Ook is hun verwachting dat de huizenprijzen blijven stijgen. Tegelijkertijd vinden steeds minder respondenten het een gunstige periode voor de aankoop van een huis. Verkopers hebben op dit moment duidelijk de macht in handen op de woningmarkt. Uit het onderzoek blijkt verder dat 25% van de woningbezitters boven 40 jaar ‘geld uit stenen’ zou willen halen, om zo de overwaarde van de woning voor andere doeleinden in te zetten. Van de huurders met de intentie om binnen 2 jaar een woning te kopen, zou een kwart moeten afhaken als ze meer dan 2.500 per jaar extra moeten sparen voor bijkomende kosten die samenhangen met de aankoop van een woning.

Woningbezitter is positief

Een belangrijke indicator voor het toegenomen vertrouwen in de woningmarkt is de positieve verwachting ten aanzien van de hypotheekrente. Ook hebben steeds minder woningbezitters (6%) het idee dat hun woning onder water staat. De verwachting ten aanzien van de eigen financiële situatie is, na een daling vorig jaar, weer gestegen naar het niveau van eind 2015. 

Wim Flikweert, manager Hypotheken: “Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om zodra dat kan af te lossen, omdat ze zich prettiger voelen bij een lage verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis. Dit blijkt ook uit het aantal aflossingen dat gedaan wordt. Een derde van de woningbezitters zegt een keer of meerdere keren extra te hebben afgelost. We zien duidelijk een stijgende lijn in het aantal aflossingen”.

Geld uit stenen halen

Ruim een kwart van de mensen vanaf 40 jaar geeft aan belangstelling te hebben om geld uit stenen te halen. Een op de vijf heeft dat ook daadwerkelijk onderzocht. Meest genoemde reden door ondervraagden rond de 50 jaar is ondersteuning van kinderen bij het kopen van een huis. Ouderen noemen vooral aanvulling op het pensioen, het vergroten van een financiële buffer, inkopen van zorg of een grote uitgave zoals een verbouwing. De behoefte bestaat dus, maar er zijn op dit moment nog weinig mogelijkheden om de hypotheek te verruimen.

Wim Flikweert: “We zien steeds meer behoefte bij met name ouderen om geld op te nemen. Zij hebben bijvoorbeeld een hypotheek van 50% van de woningwaarde en een stabiel pensioeninkomen. In die situatie zou het goed zijn om te kijken naar een verruiming van de mogelijkheden om het bezit van een huis te verzilveren.”

Starters op de woningmarkt

Potentiële starters op de woningmarkt blijken flink te sparen. Ruim 90% denkt op het moment van aankoop meer dan 4.000 euro bij elkaar gespaard te hebben. Toch geeft 25% van de starters aan af te moeten haken als er zo’n 2.500 euro per jaar extra gespaard moet worden voor bijkomende kosten die samenhangen met de aankoop van een woning. 

De starters hebben hun vrijheid lief, ze laten zich niet stimuleren eerder te gaan sparen als dit betekent dat ze niet vrij zijn in keuze voor spaarvorm en hypotheek. Voor 30% zou een ‘spaarbonus’ helpen, zoals een Zilvervlootachtige constructie. Een variant als bouwsparen, waarbij starters fiscaal voordelig kunnen sparen voor de aankoop van een woning, heeft bij slechts 7% de voorkeur. “Mensen sparen al flink, maar het heeft zijn grens. Bij een verdere daling van de maximaal toegestane lening ten opzichte van de marktwaarde van de woning (in 2018 is dit 100%), zullen er echt mensen moeten afhaken. Dat zou de toegang tot de koopwoningmarkt flink bemoeilijken. Anderzijds pleiten starters ook niet massaal voor verruiming van de hypotheekregels. Tijdig beginnen met sparen blijft belangrijk. Stimuleringsmaatregelen, zoals bouwsparen, worden als te knellend ervaren en kunnen maar op weinig steun rekenen,” aldus Wim Flikweert.

Citaten

Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om zodra dat kan af te lossen, omdat ze zich prettiger voelen bij een lage verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis. Dit blijkt ook uit het aantal aflossingen dat gedaan wordt. Een derde van de woningbezitters zegt een keer of meerdere keren extra te hebben afgelost. We zien duidelijk een stijgende lijn in het aantal aflossingen.   Wim Flikweert - Manager Hypotheken

Documenten bij dit bericht

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL