Banken werken aan gezamenlijk netwerk geldautomaten

 • Uitgangspunt is om contant geld toegankelijk, beschikbaar, veilig en betaalbaar te houden in tijden van afnemend gebruik van contant geld en toenemend geweld tegen geldautomaten.
 • De intentie is om het netwerk van geldautomaten te optimaliseren en het beheer van alle geldautomaten en de achterliggende processen aan GSN over te dragen.
 • In de toekomstige situatie is het de bedoeling om de functionaliteiten te standaardiseren, waarbij veiligheid en het vergroten van het gebruiksgemak voor de eindgebruiker voorop staan.
 • Voor klanten verandert er voorlopig niets.
 • De Nederlandsche Bank ondersteunt dit initiatief.

ABN AMRO Bank, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) zijn in gesprek over een plan om contant geld optimaal beschikbaar te houden. Deze gesprekken zijn opgezet in nauw overleg met De Nederlandsche Bank, waarbij goed wordt gekeken naar bewezen succesvolle initiatieven in Zweden en Finland die richtinggevend zijn voor de situatie in Nederland.

Rol betrokken partijen

De banken hebben al sinds jaar en dag verantwoordelijkheid genomen om de dienstverlening van contant geld goed uit te voeren. Zij hebben zich gecommitteerd dit voor de toekomst te borgen. GSN zorgt al sinds 2011 voor het verwerken en distribueren van het contante geld voor haar aandeelhouders (ABN AMRO Bank, ING en Rabobank). Vanuit dit bestaande samenwerkingsverband is de intentie ontstaan om het beheer van alle geldautomaten en de achterliggende processen van de deelnemende banken in Nederland onder te brengen bij GSN.

Gebruik contant geld neemt af

De afgelopen jaren neemt het gebruik van contant geld in Nederland af, en in 2015 betaalden voor het eerst meer consumenten aan de kassa met hun pinpas dan met contant geld. De verwachting is dat deze trend zich voortzet, mede door digitale innovaties als contactloos- en mobiel betalen, waardoor elektronisch betalen steeds meer de overhand krijgt. Hoewel we meer pinnen, geeft het merendeel van de bevolking aan dat het mogelijk moet blijven om te kunnen betalen met contant geld. Het is daarom van belang dat contant geld goed beschikbaar blijft als betaalmiddel, ook in tijden van toenemend geweld van criminelen tegen geldautomaten.

Contant geld beschikbaar houden

Dit initiatief zorgt ervoor dat contant geld voor iedereen toegankelijk, beschikbaar, veilig en betaalbaar blijft. Deze voorgenomen samenwerking wordt nu ook besproken met de relevante maatschappelijke instellingen en toezichthouders, zoals de ACM.

 • Vanwege teruglopend gebruik van contant geld en toenemend geweld van criminelen tegen geldautomaten, verwijderen banken nu individueel op sommige plekken automaten. Als deze trend voortzet, kan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van contant geld in het gedrang komen.
 • Door samenwerking kan gekeken worden hoe er met minder geldautomaten, toch een optimaal en veilig netwerk geborgd kan worden. Dat kan door gezamenlijk nog meer investeringen in veiligheid te doen en door automaten te verwijderen op plekken waar een overschot bestaat en automaten bij te plaatsen op locaties waar nu een tekort bestaat.
 • In 2016 was de landelijke dekkingsgraad van het geldautomatennetwerk 99.67%. Door samenwerking en optimalisatie van het netwerk streven wij ernaar om deze hoge dekkingsgraad in de toekomst minimaal gelijk te laten blijven en waar mogelijk te verbeteren.

Toekomstige situatie

Op dit moment bespreken de banken in nauw overleg met maatschappelijke organisaties hoe het toekomstige netwerk ingericht kan worden, waarbij veiligheid en het gebruiksgemak voor de eindgebruiker voorop staat.

 • Naar Zweeds voorbeeld zou een nieuw merk kunnen worden verbonden aan het netwerk van geldautomaten. Doel van het nieuwe geldautomaten-netwerk is dat de hoogste standaard op het gebied van veiligheid, gebruiksgemak en dienstverlening dé norm wordt.
 • De consument kan op meerdere manieren profiteren van dit initiatief. Naast de veiligheid en toegankelijkheid van geldautomaten, zou het niet meer uitmaken naar welke geldautomaat je gaat – je kunt altijd de dichtstbijzijnde kiezen, ook als die vroeger van een ‘andere’ bank was en je daar dus maar beperkt geld kon opnemen. Daarnaast kan elke geldautomaat inzage bieden in het banksaldo en over dezelfde bediening beschikken.
 • De nieuwe situatie zou het voor winkeliers en ondernemers makkelijker moeten maken om geld af te storten, omdat zij bij elke stortingsautomaat terecht kunnen en niet alleen bij een automaat van hun eigen bank.
 • Deze samenwerking kan eveneens bijdragen aan een verhoogde veiligheid van de automaten zelf en leiden tot een betere beveiliging rondom geldautomaten.

Vooralsnog verandert er voorlopig nog niets aan de dienstverlening van de banken via de geldautomaten. Doel is om in het derde kwartaal van 2017 een samenwerkingsovereenkomst te kunnen tekenen. De wijze waarop andere banken betrokken kunnen worden bij dit initiatief, zal nader worden uitgewerkt.

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL