ING Bank boekt een onderliggend nettoresultaat van EUR 1.143 miljoen

M7S_6816_tcm162-75454.jpg
  • jpg
ING Groep heeft woensdag 10 mei de resultaten over het eerste kwartaal van 2017 bekend gemaakt. Over dit kwartaal heeft ING Bank een onderliggend nettoresultaat geboekt van EUR 1.143 miljoen. Het onderliggend resultaat voor belasting van ING Retail Bank Nederland is in het eerste kwartaal van 2017 uitgekomen op EUR 477 miljoen.

Aanhoudende commerciële groei

“ING kende een goed eerste kwartaal dankzij aanhoudende commerciële groei”, aldus Ralph Hamers, CEO van ING Groep. “Het onderliggende resultaat voor belastingen van ING steeg ten opzichte van een jaar geleden met 39,3% tot EUR 1.652 miljoen, dankzij aanhoudende groei van de kredietverlening, goede kostenbeheersing en relatief lage risicokosten. Met name de bijdrage van Wholesale Banking was sterk, met hogere inkomsten bij Financial Markets en hogere provisies. Het nettoresultaat over het eerste kwartaal daalde weliswaar naar EUR 1.143 miljoen vergeleken met EUR 1.257 miljoen een jaar geleden, maar dit is volledig toe te schrijven aan de winst van EUR 506 miljoen op de verkoop van NN Group-aandelen in het eerste kwartaal 2016.”

Innovaties

“We hebben verschillende innovaties doorgevoerd bij Wholesale Banking. Easy Trading Connect bereikte een mijlpaal en rondde met succes een eerste test af waarbij samen met een van onze klanten en een grote Franse bank een omvangrijke olietransactie werd gesloten op basis van blockchaintechnologie. Dit bewijst dat financiering van grondstoffenhandel, een grotendeels arbeidsintensief en papieren proces, gedigitaliseerd kan worden. Ook hebben we voor Koninklijke Philips in samenwerking met andere financiers een krediet afgesloten waarbij ING optrad als zogeheten sustainability coordinator. De hoogte van de rente is hierbij gekoppeld aan de Sustainalytics-rating van het bedrijf. Als deze omhoog gaat, daalt de rente op de doorlopende kredietfaciliteit van EUR 1 miljard en vice versa. Dit laat zien hoe bedrijven duurzaamheid steeds meer integreren in hun bedrijfsdoelstellingen.” “Ook bij andere bedrijfsonderdelen voeren we innovaties door. Zo werd in 2015 Payconiq geïntroduceerd in België, een mobiel betaalplatform dat is ontwikkeld door ING en dat nu ook wordt ondersteund door twee andere Belgische banken. Het aantal Belgische winkeliers dat van deze service gebruikt maakt is gestegen naar 25.000 van 6.500 in juli vorig jaar. Vervolgens hebben ING en vijf andere Nederlandse banken aangekondigd dat zij deze zomer ook in Nederland met Payconiq van start gaan.”

Net Promoter Score

“Ik ben er trots op dat al deze innovaties bij ING zijn ontwikkeld en vervolgens door andere banken worden overgenomen. Dit onderstreept onze status als toonaangevende digitale bank en laat zien dat we een klantbeleving kunnen bieden die ons onderscheidt van onze concurrenten. Deze aanpak is slechts één van de redenen waarom we nu in acht landen de hoogste Net Promoter Score hebben; vorig kwartaal waren dat er zeven.”

Toename klanten

“Op 31 maart 2017 had ING 36,1 miljoen klanten, van wie 9,85 miljoen primaire klanten. Dit is een stijging van 8,4% op jaarbasis.”“Onze nettokernkredietverlening groeide gedurende het kwartaal met EUR 5,7 miljard, goed verspreid over Retail en Wholesale Banking. De toevertrouwde spaartegoeden namen met EUR 6,7 miljard toe. Dankzij stabiele marges en hogere provisies steeg het onderliggende nettoresultaat ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 met 39,5%. De bedrijfslasten waren goed onder controle, ondanks de in deze periode gebruikelijk hogere kosten voor regelgeving. De risicokosten bleven daarnaast laag.”

Think Forward-strategie: bank van de toekomst

“Zoals in oktober 2016 aangekondigd, wil ING mensen, platforms en processen samenvoegen om de bank van de toekomst te bouwen. In België hebben ING en de vakbonden overeenstemming bereikt over een Sociaal Plan voor medewerkers die hierdoor mogelijk geraakt worden. Hierdoor vallen er minder gedwongen ontslagen, terwijl de financiële consequenties in lijn zijn met onze schatting van oktober.”

Toelichting op de cijfers door Ralph Hamers

Bekijk hier de 90 seconden video waarin CEO ING Groep Ralph Hamers de kwartaalcijfers persoonlijk toelicht. En lees hier het volledige persbericht over de resultaten van ING Groep.

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL