ING gaat aflossingskosten en afkoopkosten hypotheek vanaf 14 juli 2016 opnieuw berekenen

ING gaat de aflossingskosten en afkoopkosten van hypotheken die klanten betaald hebben vanaf 14 juli 2016 opnieuw berekenen. Aanleiding hiervoor is de recent gepubliceerde Leidraad Kosten Vervroegd Aflossen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze leidraad geeft aan hoe geldverstrekkers invulling kunnen geven aan nieuwe wettelijke normen voor de berekening van kosten bij vervroegde aflossing van een hypotheek (aflossingskosten). Voor sommige klanten betekent dit dat zij een geldbedrag van ING ontvangen.

De nieuwe normen volgen uit de nieuwe Europese richtlijn voor woninghypotheken voor consumenten: de Mortgage Credit Directive (MCD). De nieuwe wetgeving stelt als norm dat de in rekening gebrachte aflossingskosten niet hoger mogen zijn dan het door de bank geleden financiële nadeel van de aflossing en dat voor de klant helder moet zijn hoe de kosten worden berekend. ING geeft op dit moment al zorgvuldige invulling aan deze normen. Maar de AFM kiest in haar leidraad op enkele punten voor een andere interpretatie. Waar dit het geval is, zal ING haar berekeningswijze aanpassen. Dit geldt ook voor de afkoopkosten die ING in rekening brengt voor het tussentijds aanpassen van de rente tijdens een lopende rentevaste periode.

Omdat de nieuwe normen op 14 juli 2016 zijn ingegaan, zal ING een herberekening uitvoeren voor klanten die op of na die datum aflossings- of afkoopkosten hebben betaald. Is de uitkomst van de herberekening lager, dan ontvangt de klant het verschil terug. Is de uitkomst hoger, dan hoeft de klant niets bij te betalen. Klanten die dit betreft, ontvangen hierover nog deze week een brief met meer informatie. Daarnaast is via www.ing.nl/kosteninformatie beschikbaar, inclusief een tool voor klanten om zelf, op basis van hun hypotheeknummer, te bekijken of ze een herberekening kunnen verwachten.

De komende maanden zal ING de herberekeningen maken. Het is onze ambitie om alle klanten eind december 2017 van een herberekening te voorzien. Het betreft enkele duizenden klanten.Dit is ongeveer 5% van het totaal aantal aflossingen die gedaan zijn in de periode van 14 juli 2016 tot heden. Bij 95% van de aflossingen zijn, op basis van de contractuele afspraken, geen aflossings- of afkoopkosten in rekening gebracht. Door de lage rentestand is het aantal aflossingen in de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL