ING Woonbericht: Vertrouwen in woningmarkt bereikt nieuw hoogtepunt

Starters en woningbezitters kunnen elkaar helpen op krappe woningmarkt

Het algemene vertrouwen in de woningmarkt onder koopwoningbezitters is het afgelopen kwartaal opnieuw toegenomen en bereikt een nieuw hoogtepunt. Dit blijkt uit het ING Woonbericht van het tweede kwartaal van 2016. Huizenbezitters verwachten dat de hypotheekrente verder gaat dalen, de huizenprijzen stijgen en er meer huizen verkocht zullen worden. Onder potentiële starters blijft het vertrouwen in de woningmarkt stabiel. Zij zien de daling van de hypotheekrente, maar ook een stijging van de huizenprijzen en zijn wat minder positief over hun perspectief op de krappe woningmarkt.

De totale WoonIndex komt in het tweede kwartaal van 2016 uit op een stand van 122 en bereikt daarmee een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal stond de WoonIndex op 119. De verwachte ontwikkeling van de hypotheekrente is nog steeds positief, al zwakt de stijging ervan wel af. Het lijkt er dus op dat consumenten verwachten dat de rek eruit gaat. Opvallend is dat het vertrouwen in de eigen financiële situatie, vooral onder starters, iets afneemt vooral omdat de stijgende woningprijzen voor hen niet gunstig zijn. Het vertrouwen in de huizenmarkt is onder koopwoningbezitters hoog. De verwachting van een stijging van huizenprijzen en het aantal verkochte huizen was niet eerder zo hoog onder huizenbezitters. Koopwoningbezitters zijn steeds optimistischer over de verkoopmogelijkheden van hun woning. Gevraagd naar de verwachte verkooptijd van hun woning antwoordt 52% van de huizenbezitters dat deze gemakkelijk te verkopen is, 29% van hen denkt dat hun woning maximaal 3 maanden te koop zal staan voordat deze verkocht is.

Meningen huizenbezitters over opbreken rentevaste periode verdeeld

Een op de vijf huizenbezitters heeft wel eens tussentijds de rentevaste periode opengebroken. Het in één keer afkopen van de rente gebeurt daarbij vaker dan rentemiddeling, al hangt dat samen met het feit dat rentemiddeling niet door alle banken werd aangeboden. Wim Flikweert manager Hypotheken van ING: “Door de lage hypotheekrente zien we vaker dat woningbezitters hun rentevaste periode willen openbreken. Wij bieden, naast de afkoop van de rente, al jaren rentemiddeling aan om in die behoefte te voorzien."

Starters en woningbezitters kunnen elkaar helpen op krappe woningmarkt

Starters op de woningmarkt zijn wat minder positief over hun perspectief. De woningmarkt is krap en ze komen soms moeilijk aan woonruimte. Dat noopt hen om na te denken over alternatieven om een nieuwe (koop)woning te vinden. De woningbezitter zit daarentegen juist soms in te een grote woning omdat de kinderen zijn uitgevlogen en daarom ruimte over heeft. 19% van de starters staat positief tegenover de mogelijkheid om een deel van een woning te kopen of te huren van een oudere huiseigenaar. 22% van de huiseigenaren geeft aan wel een deel van hun woning te willen verhuren.Op de koopmarkt zullen de starters op dit moment nog geen gehoor vinden; koopwoningbezitters vinden het vrijwel unaniem (90%) niet aantrekkelijk om een leegstaand deel van hun woning te verkopen aan een andere huiseigenaar. Wim Flikweert van ING: “In een markt waar maar beperkt woningvoorraad bij komt en de vraag stijgt, is het interessant om te zien of je bestaande woningen in de toekomst efficiënter kunt benutten. Vooral starters en 65+’ers zouden dit als optie zien. Er wordt hier nog weinig gas op gegeven, maar ook als maar een heel beperkt deel tot actie zou overgaan zou het impact hebben op de woningmarkt.”

Citaten

Door de lage hypotheekrente zien we vaker dat woningbezitters hun rentevaste periode willen openbreken. Wij bieden, naast de afkoop van de rente, al jaren rentemiddeling aan om in die behoefte te voorzien. Wim Flikweert - ING manager hypotheken

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL