ING BeleggersBarometer: Brexit schaadt vertrouwen beleggers

Beleggers blijven beurs volgen op vakantie

Na het herstel dat de ING BeleggersBarometer de afgelopen maanden liet zien (van 110 in februari naar 132 in juni), zakt de index deze maand terug naar een score van 121. De daling van de Barometer wordt vooral veroorzaakt doordat meer beleggers de economische situatie in Nederland de afgelopen drie maanden zagen verslechteren én de waarde van de eigen beleggingsportefeuille zagen dalen. Het oordeel van beleggers over de algemene economische situatie in Nederland is nog steeds positief maar wel verslechterd ten opzichte van de vorige maand. Nederlandse beleggers beleggen nog steeds vooral in eigen land. Een vijfde van hun portefeuille bestaat uit beleggingen binnen Europa, dit is niet veranderd sinds de vorige meting in juni en de aangekondigde Brexit. Steeds meer beleggers verwachten grote beurskansen in Azië. Er zijn er dit jaar meer beleggers die hun beleggingsportefeuille goed in de gaten houden vanaf het vakantieadres.

Voor de komende maanden is het vertrouwen in de economische situatie in Nederland van beleggers negatiever dan de afgelopen maand. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Het ziet er naar uit dat het aangekondigde uittreden van Engeland uit de Europese Unie en de gevolgen daarvan op de financiële markten een negatief effect op het vertrouwen van de Nederlandse beleggers. Je ziet ook dat instanties, zoals het IMF of de Wereldbank hun prognoses naar aanleiding van de Brexit verlagen”.

INGA2847_Grafiek_juli_2016_zonder_logo_small_tcm162-107820.jpg
  • jpg

Toch verwacht nog bijna de helft (46%) van de beleggers dat de waarde van de eigen beleggingsportefeuille de komende maanden zal stijgen. In de verwachtingen over de AEX is de belegger ook wat negatiever. 21% van de beleggers verwachten deze maand een daling van de AEX, in juni was dit nog 10%. Toch denken de meeste beleggers (47%) ook deze maand weer dat de AEX zal blijven stijgen. Tijdens het onderzoek schommelde de AEX sterk en beleggers voorspellen daarom voor oktober een AEX stand van 434. Het vertrouwen in de arbeidsmarkt stijgt licht: driekwart van de beleggers is er (heel) zeker van dat ze hun baan komend halfjaar zullen behouden.

Type beleggers

De meeste beleggers beleggen nog steeds zelf. Het aandeel beleggers met een neutraal profiel is iets gedaald, en het aandeel ‘zeer offensieve’ beleggers is iets toegenomen. Het aandeel ‘zeer defensieve’ beleggers is na de lichte toename vorige maand, weer gedaald. Homan: “Deze verschuiving zien we ook in de praktijk terug. Door de lage rente groeit de weging van aandelen in portefeuilles de afgelopen jaren gestaag en dit gaat ten koste van de steeds lager rentende obligaties.” Driekwart van de beleggers neemt evenveel risico als twee maanden geleden. Veruit de meeste beleggers (79%) kopen beleggingen voor de langere termijn. Er is een kleine verschuiving zichtbaar, van een horizon van 4 tot 8 jaar naar een horizon van 8 tot 12 jaar. Nederlandse beleggers beleggen vooral in eigen land (62%), bijna 20% belegt binnen Europa. De aangekondigde Brexit laat daar vooralsnog geen verandering in zien. De Nederlandse belegger is verdeeld over de regio waar de grootste beurskansen liggen. Het aandeel beleggers dat de grootste kansen in Azië verwacht, is wel iets gestegen in vergelijking met de vorige meting. Ruim de helft van de beleggers waagt zich niet aan een voorspelling over welke energie-aandelen het meeste rendement op zullen leveren. Van hen die een gok wagen, denken de meesten dat de aandelen van Shell de komende drie maanden het meest op zullen leveren.

Vakantie

Ruim de helft van de beleggers die op vakantie gaan, blijft de beurs volgens tijdens de vakantie. De meesten (46%) doen dit wel minder intensief dan normaal. Ten opzichte van vorig jaar zijn er meer beleggers die hun portefeuille juist goed in de gaten blijven houden vanaf het vakantieadres. Vorig jaar deed slechts 12% van de beleggers dit, nu zijn dat er 23%. Nog steeds houdt het merendeel van de vakantievierders zich niet met de beurs bezig tijdens de vakantie. 52% van de beleggers kijkt helemaal niet om naar hun beleggingsportefeuille, dit komt na de vakantie wel weer. “Zeker voor lange termijn beleggers is dit een goede houding”, aldus Homan.

Citaten

Het ziet er naar uit dat het aangekondigde uittreden van Engeland uit de Europese Unie en de gevolgen daarvan op de financiële markten een negatief effect op het vertrouwen van de Nederlandse beleggers. Je ziet ook dat instanties, zoals het IMF of de Wereldbank hun prognoses naar aanleiding van de Brexit verlagen. Bob Homan - Hoofd ING Investment Office
Door de lage rente groeit de weging van aandelen in portefeuilles de afgelopen jaren gestaag en dit gaat ten koste van de steeds lager rentende obligaties. Bob Homan - Hoofd ING Investment Office

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL