Reactie ING m.b.t. de Dakota Access pijplijn - UPDATE 5 december

UPDATE 5 december 2016

Andere route voor pijplijn

Vandaag heeft de Amerikaanse overheidsinstantie Army Corps of Engineers besloten dat de  Dakota Access Pipeline niet onder Lake Oahe in de staat North Dakota mag doorlopen. In plaats daarvan zullen alternatieve routes worden onderzocht. Het Army Corps vindt verder overleg en analyse noodzakelijk gezien de historie van onteigening van land van de Great Sioux Nation en het belang van Lake Oahe voor de stam.

In de verklaring van 2 november heeft ING haar vertrouwen uitgesproken in een deugdelijke rechtsgang en de zorgvuldige beoordeling van de zaak door de Amerikaanse overheid. De vandaag genomen beslissing door het Amerikaanse Army Corps of Engineers maakt hopelijk een einde aan het conflict tussen de Standing Rock Sioux-stam en de Amerikaanse autoriteiten

Het bankensyndicaat, waar ING deel van uitmaakt, heeft tot dusver minder dan de helft van het kredietbedrag verstrekt. Conform de kredietovereenkomst zal het resterende deel van de lening uitsluitend beschikbaar gesteld worden als alle vergunningen zijn afgegeven. Omdat de definitieve route nog niet is bepaald en definitieve vergunningen nog niet zijn afgegeven, zal het bankensyndicaat het resterende deel van de lening niet beschikbaar stellen tot aan alle voorwaarden voor de aanleg is voldaan.

(28 november 2016) In de media en op social media is er al enige tijd aandacht voor het protest tegen de aanleg van de Dakota Access-pijplijn in de Amerikaanse staat Noord-Dakota. ING is een van de 17 banken die dit project financieren. De geplande route van de pijplijn zou komen te lopen onder de rivier de Missouri, de voornaamste drinkwaterbron voor de Standing Rock Sioux-stam, een stam van ongeveer 10.000 mensen met een reservaat dat grenst aan het traject van de pijplijn in het centrale deel van Noord- en Zuid-Dakota. Demonstranten zeggen dat dit de drinkwatervoorziening in het reservaat in gevaar zal brengen en een bedreiging vormt voor heilige plaatsen. ING neemt dit protest uiterst serieus. ING screent alle projecten die de bank financiert of zij voldoen aan wet- en regelgeving, en ons sociaal- en milieurisicobeleid. Dit heeft ING ook in dit geval gedaan.

Onlangs is echter gebleken dat de Standing Rock Sioux-stam het niet eens is met de procedures die zijn gevolgd bij het verlenen van vergunningen en toestemming. Volgens de Amerikaanse wet hebben indianen een bijzondere status en moeten zij worden geraadpleegd als hun belangen op het spel staan. De Standing Rock Sioux stam is van mening dat hun rechten zijn geschonden tijdens deze procedure. Er is een rechtszaak aangespannen om te beoordelen of er al dan niet voldoende dialoog is gevoerd met de stam. In afwachting hiervan en verder onderzoek, heeft de Amerikaanse overheid verzocht om de aanleg van de pijplijn naast het reservaat vrijwillig stil te leggen.

ING is in gesprek met de klant en heeft zijn zorgen geuit.Samen met de andere financiers van de pijplijn, heeft ING opdracht gegeven tot aanvullend onderzoek door een onafhankelijke adviseur. ING probeert op alle mogelijke manieren invloed uit te oefenen om het proces tot een bevredigend resultaat voor alle betrokken partijen te brengen.

Vragen en antwoorden

Vraag: Wat is de reactie van ING op het gebruik van geweld bij de demonstraties?

Antwoord: Wij zijn hier bezorgd over. ING roept de betrokken partijen op om tot een vreedzame oplossing te komen.

Vraag: Wat is ING’s betrokkenheid bij de financiering van de Dakota Access-pijplijn?

Antwoord: ING maakt deel uit van een syndicaat van 17 banken, geleid door Citybank. Het bankensyndicaat heeft een kredietfaciliteit afgegeven van 2,5 miljard Amerikaanse dollars. ING’s deel bedraagt USD 120 miljoen dollar. Daarvan is minder dan de helft uitbetaald. Het tweede deel van de lening zal door het bankensyndicaat pas beschikbaar worden gesteld als alle vergunningen zijn afgegeven. De Amerikaanse overheidsinstantie Army Corps of Engineers zal beslissen over de vergunningen. Momenteel beoordelen zij de aanvragen.

Vraag: Zou ING kunnen afzien van financiering van dit project?

Antwoord: We hebben een contract ondertekend en het is juridisch gezien niet mogelijk om ons terug te trekken.

Vraag: Andere financiers trekken hun geld wel terug. Waarom kunnen zij dat wel en ING niet?

Antwoord: Een aantal beleggers heeft haar aandelen in de moedermaatschappijen van het project verkocht. Beleggers kunnen dat doen. Als bank hebben we een contract getekend om een lening te geven. Wij kunnen dat contract niet eenzijdig opzeggen.

Vraag: Kan ING haar aandeel in de projectfinanciering aanwenden om de aanleg op te houden of te stoppen?

Antwoord: We zijn bezorgd over de ontwikkelingen en bespreken dat met de klant en met de andere banken. We proberen op alle mogelijke manieren invloed uit te oefenen om een bevredigende uitkomst voor alle betrokken partijen te bevorderen.

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL