ING BeleggersBarometer: Grootste beurskansen liggen in Nederland

Beleggers anticiperen op prijsstijgingen huizenmarkt

Net als vorige maand blijft het vertrouwen in de Nederlandse economie en beurs groot: De stand van de ING BeleggersBarometer is stabiel en blijft op 137.Over de algemene economische situatie in Nederland van de afgelopen drie maanden is de belegger positiever dan in september, maar de houding over de eigen financiële situatie en beleggingsportefeuille is onveranderd en de verwachtingen voor de komende maanden daarover zijn iets minder positief. Een kwart van de beleggers verwacht dat de grootste beurskansen de komende tijd in Nederland liggen.Voor ruim een kwart van de beleggers vormen de flinke prijsstijgingen op de huizenmarkt reden om (meer) in onroerend goed te gaan beleggen of investeren.
INGA2847_Grafiek_okt_2016 klein_tcm162-112529.jpg
  • jpg

Ondanks dat de beleggers positiever denken over de algemene economische situatie in Nederland zijn zij minder positief voor de komende drie maanden waar het gaat om de eigen financiële situatie en beleggingsportefeuille. Slechts 24% verwacht een verbetering van de eigen situatie, dit was 30%. Over de AEX denkt - net als in september - ruim de helft van de beleggers dat deze zal stijgen. Men gokt dat de AEX in januari op 459 zal staan. De schatting die men in juli maakte (434) is duidelijk te laag geweest, want tijdens het onderzoek schommelde de AEX immers rond de 450. Dat het vertrouwen in de beurs weer terug is, blijkt ook uit de stijging van de groep beleggers (31%) die het momenteel een goede tijd vinden om weer in risicovolle sectoren te beleggen. Toch blijven er verhoudingsgewijs meer beleggers (38%) die het beter vinden om in minder risicovolle sectoren te beleggen.

Beleggingen in Nederland blijven populair

Vergeleken met september is er geen verschil in de manier waarop men belegt: Ruim de helft handelt zelf, een tiende volgt het advies van een broker en ruim een derde heeft de portefeuille in beheer gegeven. Ook in risicoprofielen zijn er geen verschillen: bijna de helft heeft een neutraal profiel. De meeste beleggers hebben op dit moment een horizon van 4 tot 8 jaar. Er is een lichte verschuiving te zien van 0 tot 4 jaar naar een wat langere termijn van 4 tot 8 jaar. Het merendeel van de beleggers heeft individuele aandelen op de Nederlandse beurs, deze blijven populair. Een kwart van de beleggers verwacht dan ook dat de grootste beurskansen de komende tijd in Nederland liggen. Dit is meer dan een half jaar geleden. Ook van aandelen in Azië verwacht men nu meer dan een half jaar geleden. Van de technologie aandelen verwachten beleggers het meeste van Alibaba, ASML en Google.

Beleggers anticiperen op prijsstijgingen huizenmarkt

Voor ruim een kwart van de beleggers vormen de flinke prijsstijgingen op de huizenmarkt reden om (meer) in onroerend goed te gaan beleggen of te investeren. Het kopen van onroerend goed heeft daarbij een lichte voorkeur. Dit doen beleggers zelf of participerend bij een ander. De gestegen huizenprijzen zijn voor een kwart van de huis-bezittende beleggers aanleiding tot actie: Zij hebben om die reden hun huis al verkocht of zijn dit nog van plan te doen.

Beleggers houden weinig rekening met duurzaamheid

44% van de beleggers heeft geen duurzame beleggingen, toch vindt meer dan de helft (56%) het belangrijk dat de broker bij wie ze beleggen duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Opvallend is dat een kwart van de beleggers niet weet of hun beleggingen duurzaam zijn. Beleggers die nu niet duurzaam beleggen, zijn dat ook niet van plan te doen: Slechts 7% heeft dit voornemen. Wanneer het plan om duurzaam te beleggen er (misschien) wel is, dan doet men dit toch vooral bij de huidige broker. 

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL