ING en de Dakota Access pijplijn - Update 15 februari 2017

Hoe is ING betrokken geraakt bij de Dakota Access-pijplijn?

ING is een van de 17 banken die dit project financiert. Toen wij het verzoek om financiering ontvingen hebben wij het project zorgvuldig gescreend of het voldeed aan wet- en regelgeving, en ons sociaal en milieurisicobeleid. Dit gebeurt bij alle projecten die wij financieren. De Amerikaanse overheid had alle benodigde vergunningen verstrekt. Een onafhankelijke, juridische beoordeling toonde aan dat het project voldeed aan alle wet- en regelgeving. Nader onderzoek van een door ons ingeschakelde onafhankelijk adviseur gaf ons ook “groen licht”.

Hoeveel geld hebben wij uitgeleend aan dit project?Het 17-banken tellende syndicaat, geleid door Citibank, heeft een kredietfaciliteit afgegeven van USD 2,5 miljard. ING’s deel bedraagt USD 120 miljoen.

Wat heeft ING gedaan nadat zij te weten kwam dat de Standing Rock Sioux-stam tegen de aanleg van de pijplijn was?

Ons is gebleken dat de Standing Rock Sioux-stam het oneens was met de processen die zijn gevolgd voor het verlenen van vergunningen en toestemming. ING heeft daarop: 

  • Publiekelijk haar bezorgdheid geuit over het project en over het gebruikte geweld tegen de demonstranten. 
  • Haar aandelen in de moedermaatschappijen verkocht.
  • Een investering als deze is niet contractueel gebonden en kan gestopt worden (ongeveer USD 220 miljoen). 
  • Een onafhankelijke mensenrechtenexpert (samen met de andere banken) verzocht om de gang van zaken rondom het vergunningsproces te onderzoeken. 
  • Publiekelijk laten weten dat wij het oneens zijn met de niet-constructieve houding van en gebrek aan respect door de bedrijven, onze klanten. 
  • Besloten geen nieuwe transacties meer aan te gaan met deze bedrijven. Kredietovereenkomsten die verlopen, worden niet verlengd.
  • Dit betekent effectief dat de relatie wordt beëindigd. 
  • Voortdurend haar invloed aangewend om de situatie tot een bevredigende uitkomst te brengen voor alle betrokken partijen.

Kan ING afzien van financiering van het project?

Of zich terugtrekken uit de kredietovereenkomst?We hebben een contract ondertekend en het is juridisch gezien niet mogelijk om ons terug te trekken.

Kan ING haar aandeel in de projectfinanciering aanwenden om de aanleg op te houden of te stoppen?

Wij zijn niet in staat om het project op te houden of te stoppen, maar we proberen iedere invloed die wij hebben uit te oefenen om een bevredigende uitkomst voor alle betrokken partijen te bevorderen.

Hoe wendt ING haar invloed aan?

Eén manier is om in gesprek te treden met de klant. Een andere optie is om aanvullend onderzoek te laten doen door een onafhankelijke mensenrechtenexpert (samen met de andere banken in het syndicaat). Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. Ten slotte hebben wij half februari 2017 een constructieve ontmoeting gehad met de leiders van de Standing Rock Sioux-stam, met wie wij in contact zullen blijven.

Wie is de onafhankelijk mensenrechtenexpert? En wat doen zij?

De financiers van de pijpleiding hebben Foley Hoag LLP, een onafhankelijke mensenrechtenexpert, verzocht verschillende aspecten te beoordelen die verband houden met het vergunningsaanvraagtraject voor de Dakota Access-pijplijn. Hieronder vallen naleving van de van toepassing zijnde wetgeving over het raadplegen van Native Americans. Onderdeel van dit beoordelingsproces is het toetsen van het sociaal beleid van de Dakota Access Pipeline en de door hen gevolgde procedures in het licht van de internationale IFC Standards. De expert kijkt daarbij in het bijzonder naar Consultation and Ongoing Community Engagement (IFC PS 1), Security and Human Rights (IFC PS 4), Indigenous Peoples (IFC PS 7), en Cultural Heritage (IFC PS 8). Deze toetsing vindt momenteel plaats.

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL