Technologische vernieuwing in de bouw krijgt grote impact

Grootschalig maatwerk wordt mogelijk in de bouw

Door nieuwe technologie verandert de wereld steeds sneller. De bouwsector blijft echter nog achter. Zo steeg de arbeidsproductiviteit de afgelopen decennia in de bouw nauwelijks. In de publicatie “Technologie in de bouw” geeft het ING Economisch Bureau antwoord op de vraag waardoor dit komt en waarom we verwachten dat nieuwe technologieën zoals robotica, 3D printen en big data wel voor innovatie in de bouw gaan zorgen.

Juist flexibiliteit weerhoudt bouwbedrijven te vernieuwen

Vaak wordt de traditionele bouwcultuur, die wars zou zijn voor vernieuwing, als oorzaak gegeven voor de lage innovatiegraad in de bouw. ING Economisch Bureau stelt echter dat de structuur van de bouw tot nu toe zorgde voor weinig innovatie. Bouwbedrijven hebben een zeer hoge mate van flexibiliteit nodig. Zij moeten iedere keer op een andere locatie iets anders bouwen onder (ver)anderende omstandigheden. Logisch dat veel bouwbedrijven kiezen om niet te investeren in machines die één soort taak kunnen uitvoeren. Door met veel  menskracht te blijven bouwen, blijven zij flexibel om zo steeds weer andere bouwopdrachten te kunnen uitvoeren.

Grootschalig maatwerk en transparantie mogelijk

Nieuwe technologieën zoals robotica, 3D printen, big data en computing power kunnen er voor zorgen dat bouwbedrijven wel flexibel blijven maar ook efficiënter kunnen werken. Robotica komt bijvoorbeeld nog nauwelijks voor in de bouw, terwijl veel werkzaamheden in de bouw juist zeer geschikt zijn voor uitvoering door robots. Robots fabriceren net zo ‘eenvoudig’ 100 verschillende bouwdelen als 100 dezelfde. Meer prefab stimuleert ook de uitbreiding van het aantal robots. In de fabriek is het eenvoudiger robots te laten functioneren dan buiten op de bouwplaats bij wisselende omstandigheden. Computing power, connectiviteit en big data maken het daarnaast mogelijk om de planning van het iedere keer weer andere bouwproces te stroomlijnen. Hierdoor kunnen bouwbedrijven met behulp van nieuwe technologie van stukproductie overstappen naar mass customization waarbij veel efficiënter wordt gebouwd maar met behoud van de benodigde flexibiliteit.

Nieuwe technologie maakt toetreders kansrijk

Door de nieuwe ontwikkelingen kunnen ook branchevreemde game changers de traditionele aannemer aan de kant zetten. Bijvoorbeeld bedrijven die de klant al goed kennen. Door de inzet van nieuwe technologieën hebben zij een flink concurrentievoordeel.

Marktplatforms maken de onderhoudsmarkt transparant

In de gefragmenteerde en niet-transparante renovatiemarkt zijn al branchevreemde partijen opgestaan om vraag en aanbod online aan elkaar te koppelen (de Ubers van de bouw). Connectiviteit, big data en computing power maken dit mogelijk. De marktstructuur verandert hierdoor sterk doordat prijs en kwaliteit transparant worden.

Consumenten en koplopers profiteren

Koplopers in de bouw hebben een concurrentievoordeel en kunnen hierdoor ook een hoger rendement berekenen. Efficiënter bouwen levert ook (prijs)voordeel op voor de consument. Prijsdalingen zetten door als ook andere (bouw)bedrijven volgen. Een dalende prijs kan het bouwvolume laten toenemen. Consumenten kunnen dan een grotere woning kopen of kiezen eerder voor een verbouwing.   

“Technologische vernieuwing en verregaande digitalisering zal ook in de bouw een grote impact hebben op bestaande structuren en business modellen.” aldus Jan van der Doelen, ING sectormanager Bouw & Vastgoed “Hierdoor kan het onderliggende verdienpotentieel blijvend gezonder worden en de sector dus toekomstbestendiger. Ook geeft dit een mogelijkheid om meer te  innoveren. De sector heeft hier immers een inhaalslag te maken.”

Citaten

Technologische vernieuwing en verregaande digitalisering zal ook in de bouw een grote impact hebben op bestaande structuren en business modellen.Hierdoor kan het onderliggende verdienpotentieel blijvend gezonder worden en de sector dus toekomstbestendiger. Ook geeft dit een mogelijkheid om meer te  innoveren. De sector heeft hier immers een inhaalslag te maken. Jan van der Doelen - ING sectormanager Bouw & Vastgoed

Documenten bij dit bericht

Favicon for ing.nl https://www.ing.nl/media/ING-Technologie_in_de_bouw-Februari_2016_tcm162-98817.pdf ing.nl

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL