Beleggers beginnen verwachtingsvol aan 2021

ING BeleggersBarometer: Beleggers weer bijna net zo positief als voor de coronacrisis

Het jaar 2021 wordt door veel beleggers met vertrouwen tegemoet gezien. Waar in 2020 de ING BeleggersBarometer nog afsloot met een index van 116 punten, is deze in het nieuwe jaar weer verder gestegen naar 118 punten. Dit is het hoogste niveau sinds het begin van de coronacrisis en weer bijna op het niveau van daarvoor (127 in februari 2020). Beleggers zijn positiever over hun financiële situatie en de waardeontwikkeling van de eigen beleggingsportefeuille. Over de algemene economische situatie in Nederland zijn beleggers wel wat negatief en voor de komende maanden blijven de meningen verdeeld. Toch wordt, waarschijnlijk gebaseerd op snelle koersstijgingen, voor april een AEX stand van 640 punten voorspeld. Dit is de hoogste inschatting van de AEX sinds het begin van de ING BeleggersBarometer, al ligt deze nog wel onder de huidige stand van de AEX.

INGA0219_Grafiek_Januari_2021.jpg
  • jpg
Optimisme heerst dus bij beleggers, maar van over-optimisme en irreële verwachtingen, waar veel beleggers vrees voor hebben, lijkt bij deze conservatieve inschatting geen sprake.  Bob Homan, hoofd ING Investment Office

Zo’n 40% van de Nederlandse beleggers gaat voor ‘safe’ en vindt het een goede tijd om te beleggen in minder risicovolle sectoren, toch belegt bijna 30% ook juist in risicovolle sectoren. Steeds meer beleggers vinden dan ook dat hun portefeuille een (zeer) offensief risicoprofiel (37%) heeft. De trend om minder risico te nemen neemt steeds verder af en betreft nu één op de acht beleggers. De Nederlandse belegger belegt vooral voor de langere termijn. Bijna een vijfde denkt het belegde geld minstens 16 jaar niet te besteden. Vier op de tien beleggers belegt om het eigen inkomen in de toekomst aan te vullen en/of daardoor eerder te kunnen stoppen met werken. De beleggersportefeuille van de respondenten bestaat vooral uit Nederlandse beleggingen.

Beleggers niet ongerust over hun baan

De coronacrisis lijkt geen invloed (meer) te hebben op het gevoel van beleggers over de baanzekerheid. Zij zijn weer zelfverzekerder over hun baangarantie dan een half jaar geleden. Waar in juli een kwart aangaf heel zeker te zijn, is dit percentage nu gestegen naar 36% en daarmee bijna op het niveau van voor de coronacrisis.

Dit zien we terug in de verbeterde inschatting van de eigen financiële situatie van het huishouden. De zekerheid over werk en inkomen is hierin, samen met de ontwikkeling van de huizenprijzen, een belangrijke factor.  Bob Homan, hoofd ING Investment Office

Beleggingsstrategie voor 2021

De voornaamste reden voor Nederlandse beleggers om te beleggen is om het vermogen te laten groeien (56%). Een kwart van de beleggers belegt om de lage spaarrente te ontlopen. Ten opzichte van vorig jaar hebben nu meer beleggers het voornemen meer te gaan beleggen (van 8% naar 16%).

Dat beleggen in populariteit stijgt, gaat ten koste van het voornemen om meer te sparen. Dat zakt van 17 naar 13%. Niet zo gek in een jaar waarin de rentes nog verder zijn gedaald en waar de spaartegoeden vorig jaar bij veel mensen zijn toegenomen, omdat er minder mogelijkheden waren om geld uit te geven.  Bob Homan, hoofd ING Investment Office

Goede beleggingsvoornemens hebben vooral betrekking op een betere spreiding (15%) en meer aandacht voor de portefeuille.

Het spreiden van je beleggingsportefeuille kunnen we niet genoeg benadrukken. In 2020 werd uiteindelijk gemiddeld een prima beursjaar, maar met weinig spreiding zou dat zomaar heel anders kunnen zijn. De verschillen tussen aandelen en sectoren waren enorm. Bob Homan, hoofd ING Investment Office

Over een beleggingsstrategie voor 2021 zijn de meningen onder de respondenten sterk verdeeld: 39% gaat bijkopen bij een koersdaling, 40% zal niets doen.

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL