Grotere mkb-bedrijven voorloper in vernieuwing

Vooral grotere ondernemers positief over het ondernemersklimaat

ING1 Midden en kleinbedrijven voorloper op het gebied van vernieuwing_tcm162-178982-1.jpg
  • jpg

Bijna de helft (47%) van de ondernemers binnen het grotere midden- en kleinbedrijf (mkb) ziet zichzelf als voorloper op het gebied van vernieuwing. Dat blijkt uit een onderzoek door ING naar de vernieuwingskracht onder ruim 1040 zzp’ers, micro-, klein- en middenbedrijven. Uit het onderzoek blijkt ook hoe groter het bedrijf, hoe meer ondernemers bezig zijn met vernieuwing en hier ook de noodzaak van inzien. Tevens blijkt dat ondernemers over het algemeen redelijk positief zijn over het huidige ondernemersklimaat. Vooral de grotere ondernemers in het mkb zijn positief over het ondernemersklimaat (60%).

Hoewel bijna de helft van de zakelijke markt (46%) aangeeft op dit moment (zeer) veel bezig te zijn met vernieuwing van hun bedrijf, zijn er wel verschillen tussen de verschillende segmenten. Slechts een derde van de zzp’ers (34%) geeft aan bezig te zijn met vernieuwing, terwijl bij het middenbedrijf dit om driekwart (74%) van de bedrijven gaat. Met name niet achter willen lopen en daarmee risico lopen is een reden voor ondernemers om bezig te zijn met vernieuwing. Herman Tange, Directeur Zakelijk bij ING: “De meest genoemde thema’s rondom vernieuwing zijn duurzaamheid, innovatie, automatisering, personeel en digitalisering. Vernieuwing vindt plaats door bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe apparatuur of software of door nieuwe werkwijzen of processen in te voeren”. Aan de andere kant geven ondernemers aan niet bezig te zijn met vernieuwing doordat ze het niet nodig achten voor hun bedrijf of door het gebrek aan tijd en financiën.

Ondernemersklimaat

Over het algemeen zijn de ondervraagde ondernemers redelijk positief over het huidige ondernemersklimaat. Het aantal ondernemers dat positief is varieert van minder dan de helft van de zzp’ers (34%) en micro-ondernemers (40%) tot meer dan de helft van het grotere mkb (60%). Ruim driekwart van de ondernemers die positief is over het huidige ondernemersklimaat vindt het noodzakelijk om te blijven vernieuwen. Maar ook hier valt op dat vooral de grotere mkb-ondernemers de noodzaak van vernieuwing meer in zien, positiever staan ten opzichte van vernieuwing binnen hun bedrijf en het vaker onderdeel maken van de bedrijfsstrategie. Grotere bedrijven zijn in vergelijking met zzp’ers en micro-ondernemers ook optimistischer over het ondernemersklimaat voor de komende 12 maanden en verwachten ook meer omzet in de toekomst te genereren.

Voorwaarden om te kunnen vernieuwen

Vooral grotere ondernemers zien financiering als een belangrijke voorwaarde om te kunnen vernieuwen. Ook geldt: hoe groter het bedrijf, hoe belangrijker de hulp van financiële instellingen wordt gezien om te kunnen vernieuwen. Over het algemeen vinden ondernemers dat financiële instellingen kunnen helpen door een financiering te verstrekken (41%), maar ook door informatie te leveren over financieringsmogelijkheden (35%) of door inspiratie rondom trends en ontwikkelingen te geven (29%). Herman Tange: “Het past bij onze ambitie als bank om ondernemers verder te helpen. Wij willen als bank dat ze kunnen blijven doen waar ze goed in zijn. Daarom helpen wij ondernemers bij het vinden van gepaste financiële oplossing, maar kijken we ook verder dan de bank en bewegen we vooruit in lijn met de behoeften van de ondernemer.”

Ondernemers geven aan vooral nieuwe kennis en technologieën nodig te hebben om te kunnen vernieuwen. Zij zoeken met name informatie over trends en ontwikkelingen (36%) en nieuwe technische mogelijkheden (34%) via vakbladen, gesprekken met vak professionals of online kennisplatformen. Ondernemers uit het middenbedrijf (54%) bezoeken ook vaker congressen en evenementen dan andere ondernemers. Zzp’ers geven bovengemiddeld aan niets nodig te hebben om te kunnen vernieuwen (20%) en ook geen behoefte te hebben aan informatie (28%).

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht

Infographic ING Onderzoek Vernieuwingskracht Ondernemers_tcm162-178986.pdf
Infographic ING Onderzoek Vernieuwingskracht Ondernemers_tcm162-178986.pdf
  • pdf

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL