ING BeleggersBarometer: Beleggersvertrouwen weer in de lift

Beleggers positief over investeringsfonds overheid 

Nu de AEX weer in de lift zit, komt ook het beleggersvertrouwen weer terug. De dip in de ING BeleggersBarometer van vorige maand is voorbij en de index stijgt met 11 punten naar een score van 116. De stijging wordt vooral veroorzaakt doordat een meerderheid van de beleggers (54%) de waarde van de eigen beleggingsportefeuille de afgelopen drie maanden zag stijgen en de meesten (47%) ook positieve verwachtingen hebben over de komende drie maanden. De verwachtingen over de AEX zijn sterk verdeeld, al zijn er net wat meer beleggers die een stijging verwachten dan een daling. Al met al voorspelt men dat de AEX in december op 568 zal staan. Dat is iets lager dan de huidige stand.

Ten opzichte van een maand eerder zijn meer beleggers positief over de economische situatie in Nederland, maar de meesten (45%) verwachten dat de situatie de komende drie maanden gelijk zal blijven. Het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille blijft dan ook voornamelijk neutraal en het merendeel van de beleggers (80%) neemt evenveel beleggingsrisico als twee maanden geleden. Eén op de tien beleggers neemt daarentegen minder risico.

INGA1740_Grafiek_sept_2019_540px_tcm162-180020.jpg
  • jpg

Van de voorgelegde AEX aandelen verwacht men dat ASML het meeste rendement zal behalen in de komende drie maanden. Voor zowel Shell als Heineken nemen de verwachtingen af: waar in mei 2019 nog 13% van de beleggers het meeste rendement van Shell verwachtte, is dit nu nog maar 6%. Ook Heineken daalt van 9% naar 5%. Bijna de helft (46%) van de beleggers durft hier echter geen uitspraak over te doen, wat beduidend meer is dan in mei 2019 (37%). Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Beleggers lijken te verwachten dat trends zich doorzetten. ASML zet ook de afgelopen periode nieuwe koersrecords neer, terwijl Shell en Heineken de afgelopen maanden in koers blijven stilstaan.”

Geruchten over recessie beïnvloeden beleggers

Als gevolg van de geruchten over een aankomende recessie geeft een kwart van de beleggers aan dat ze minder gaan uitgeven en 23% dat ze minder gaan beleggen. Homan: “Dit is een potentieel negatieve ontwikkeling. Wanneer een significant deel van de burgers daadwerkelijk minder uitgeeft, valt de economie vanzelf terug en zal een reactie van beleggers niet uitblijven.” Een meerderheid van de beleggers staat er neutraler in: 54% past het consumentenpatroon niet aan en 56% geeft aan dat de geruchten er niet voor zorgen dat ze meer of minder gaan beleggen.

Investeringsfonds overheid moet naar de zorg

Ruim de helft van de beleggers (57%) staat positief tegenover het geplande investeringsfonds van de overheid, waarbij 39% aangeeft dat deze plannen getuigen van visie. Twee derde denkt dan ook dat het investeringsplan een positief effect zal hebben op de economie, al op korte termijn (28%) dan wel alleen op lange termijn (36%). De belangrijkste investering is volgens beleggers de zorg: twee derde van de beleggers plaatst zorg in zijn/haar top 3 van belangrijkste investeringen, waarbij een kwart de zorg als belangrijkste investering ziet. Ook onderwijs wordt door een meerderheid van de beleggers (52%) in de top 3 geplaatst, gevolgd door belastingverlaging voor particulieren (49%). Slechts 8% van de beleggers plaatste belastingverlaging voor bedrijven in de top 3.

Citaten

Beleggers lijken te verwachten dat trends zich doorzetten. ASML zet ook de afgelopen periode nieuwe koersrecords neer, terwijl Shell en Heineken de afgelopen maanden in koers blijven stilstaan. Bob Homan - hoofd ING Investment Office
Dit is een potentieel negatieve ontwikkeling. Wanneer een significant deel van de burgers daadwerkelijk minder uitgeeft, valt de economie vanzelf terug en zal een reactie van beleggers niet uitblijven. Bob Homan - hoofd ING Investment Office

Contact voor de media

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL