ING Woonbericht: 92% woningbezitters gehecht aan huis

Vertrouwen woningmarkt stabiliseert

Het vertrouwen in de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2019 gestabiliseerd. De WoonIndex komt bij woningbezitters met 100 punten op een even hoge score uit als vorig kwartaal. Dit komt doordat ze minder vaak een stijging van de woningprijzen en het aantal huizenverkopen verwacht. Daarnaast zijn woningbezitters optimistischer over hun eigen financiële situatie en verwachten zij minder vaak een stijging van de hypotheekrente. Meer dan 80% van de woningbezitters denkt zijn/haar huis gemakkelijk te kunnen verkopen. Zo optimistisch is men niet eerder geweest in dit decennium. Zij verwachten dat hun woning gemiddeld 3,5 maanden te koop zal staan.

Woningbezitters zijn gehecht aan eigen huis

Woningbezitters zijn volgens het onderzoek gehecht aan hun huis (92%). Het huis is voor veel mensen een belangrijke plek om te delen met familie en vrienden. Bijna iedereen nodigt familie uit (97%), gevolgd door vrienden (94%), buren (64%), kennissen (60%) en collega’s (30%). Slechts 1% nodigt liever helemaal geen mensen thuis uit vanwege hun privacy. Verder vinden woningbezitters het belangrijk dat hun huis ook tijdens vakanties bewoond is, al dan niet gratis. Ze hebben dan bij voorkeur familie (81%) of vrienden (50%) in hun huis zitten.

Wim Flikweert, manager Wonen ING Nederland: “Veel woningbezitters vinden hun huis belangrijk en zien de woning als meer dan gewoon een stapel stenen. Starters zijn in ons onderzoek een stuk minder gehecht aan hun woning, waarbij opvalt dat 28% van hen zelfs geen enkele binding met hun huidige huis voelt”.

Redenen om hun huis eventueel te verhuren zijn voor woningbezitters wat bijverdienen (52%), hulp of opvang familieleden (34%) of inbraakpreventie (17%). 22% van de woningbezitters en 31% van de starters zou (ook) willen verhuren aan huurders met goede recensies op online platformen zoals AirBnb.

Verduurzaming moet vooral terugverdiend worden

De keuze om de eigen woning te verduurzamen is vaak vooral een financiële kwestie. 60% van de woningbezitters vindt dat investeringen terugverdiend moeten worden. Bij slechts 5% is de financiële component ondergeschikt aan klimaatverbetering. Een te lange terugverdientijd (41%) is daarbij de voornaamste reden om geen geld te besteden aan de verduurzaming van de woning. Ook wachten woningbezitters op ondersteuning vanuit de overheid (20%). Hypotheekverstrekkers worden zelden (7%) benaderd met vragen over verduurzaming.

Wim Flikweert: “Het is opvallend dat financiële adviseurs zo weinig worden ingeschakeld rondom verduurzamingskwesties, terwijl veel mensen financiële redenen als belangrijkste argument aanvoeren om al dan niet te gaan verduurzamen. Zowel de adviseur als de woningbezitter kan hier dus veel winst behalen om informatie te delen en te halen”.

Toch investeert 38% van de woningbezitters nu al in verduurzaming van hun woning. Woningonderhoud is voor 36% van de bezitters mede aanleiding om dit te doen. Slechts 20% van huizenbezitters praat er vaak over. In 60% van de gevallen gaat het dan over eigen voornemens of uitgevoerde werkzaamheden aan het huis.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ING door Kantar onder huurders met de intentie om binnen twee jaar een huis te kopen en onder eigenaren van een koopwoning. Deze personen zijn alle afkomstig uit Kantar Consumerbase, een database van 200.000 respondenten in Nederland. In totaal zijn in het tweede kwartaal van 2019 1052 personen ondervraagd, waarvan 697 koopwoningbezitters en 355 personen wonend in een huurwoning met koopplannen binnen nu en 2 jaar. Het vertrouwen in de woningmarkt wordt berekend op basis van onderliggende vragen m.b.t. de verwachtingen ten aanzien van de hypotheekrente, het aantal huizen dat verkocht wordt, de huizenprijzen en de eigen financiële situatie plus de vraag of het nu een gunstige of een ongunstige tijd is om een woning te kopen. Het onderzoek vond plaats in mei 2019.

Citaten

Veel woningbezitters vinden hun huis belangrijk en zien de woning als meer dan gewoon een stapel stenen. Starters zijn in ons onderzoek een stuk minder gehecht aan hun woning, waarbij opvalt dat 28% van hen zelfs geen enkele binding met hun huidige huis voelt. Redenen om hun huis eventueel te verhuren zijn voor woningbezitters wat bijverdienen (52%), hulp of opvang familieleden (34%) of inbraakpreventie (17%). 22% van de woningbezitters en 31. Wim Flikweert - manager Wonen ING Nederland
Het is opvallend dat financiële adviseurs zo weinig worden ingeschakeld rondom verduurzamingskwesties, terwijl veel mensen financiële redenen als belangrijkste argument aanvoeren om al dan niet te gaan verduurzamen. Zowel de adviseur als de woningbezitter kan hier dus veel winst behalen om informatie te delen en te halen. Wim Flikweert - manager Wonen ING Nederland

Contact voor de media

Documenten bij dit bericht

ING_Infographic Woonbericht Q2 2019_tcm162-174566.pdf
ING_Infographic Woonbericht Q2 2019_tcm162-174566.pdf
  • pdf

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL