Bijdrage past in streven van ING om vastgoed te verduurzamen

ING stelt EUR 200 miljoen beschikbaar aan Nationaal Warmtefonds

ING stelt 200 miljoen euro aan financiering beschikbaar aan het Nationaal Warmtefonds. Het Warmtefonds verstrekt leningen voor de verduurzaming van woningen en gebouwen aan particuliere woningeigenaren, VvE’s en scholen. ING werd in 2021 al co-financier, toen met een bedrag van 50 miljoen euro. Het nu beschikbaar stellen van het viervoudige bedrag aan kapitaal past in het streven van ING om bij te dragen aan de verduurzaming van het vastgoed in Nederland.

Het Warmtefonds leende in 2022 een recordbedrag uit aan particulieren en VvE’s voor de verduurzaming van hun koopwoning. Ten opzichte van 2021 verdubbelde het verstrekte bedrag aan particulieren van circa 73 miljoen naar 150 miljoen euro. Onder VvE’s was de groei nog sterker. Het verstrekte bedrag onder deze groep steeg van 33 miljoen naar 122 miljoen euro. De financiering die het Warmtefonds biedt, is laagdrempelig, tegen een aantrekkelijke rente en in sommige gevallen zelfs rentevrij. Er is geen afsluitprovisie.

 

Nog veel nodig om woningen te verduurzamen

Van de ruim 8,1 miljoen woningen in Nederland heeft ongeveer 40% nog geen energielabel. Bijna de helft (49%) van de gelabelde woningen heeft een energiezuinig label (A of B), zo blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid. Er moet dus nog veel gebeuren om woningen in Nederland te verduurzamen.

 

Laurens de Vos, Directeur Business Banking bij ING in Nederland: “ING heeft als doel om bij te dragen aan de verduurzaming van vastgoed in Nederland. Onze rol als co-financier van het Warmtefonds draagt hieraan bij. Als huisbankier van grote woningcorporaties, VvE's en particuliere woningbezitters kunnen wij onze klanten helpen met advies en financiering om gebouwen te verduurzamen en in oplossingen te denken als dat complexer wordt, zoals bij gemengde VvE’s. Via ons kunnen zij een beroep doen op het Warmtefonds en tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten om hun woningen te verduurzamen."

 Als huisbankier van grote woningcorporaties, VvE's en particuliere woningbezitters kunnen wij onze klanten helpen met advies en financiering om gebouwen te verduurzamen en in oplossingen te denken als dat complexer wordt, zoals bij gemengde VvE’s. Laurens de Vos, Directeur Business Banking bij ING in Nederland

Ernst Jan Boers, Bestuursvoorzitter van het Nationaal Warmtefonds: “Het bestuur is zeer tevreden met de verlengde samenwerking en het bedrag dat ING beschikbaar stelt. Samen kunnen wij onze krachten bundelen om verantwoorde en betaalbare financiering voor verduurzaming toegankelijk te maken voor huiseigenaren. Het Warmtefonds richt zich steeds meer op de doelgroepen die nu niet of lastig in aanmerking komen voor de financiering van de verduurzaming van hun woning. Een deel van de woningeigenaren kan verduurzaming uit eigen middelen betalen of meefinancieren in de hypotheek. Voor heel veel mensen is dat geen oplossing. Dan is het Warmtefonds de partij waar je terecht kunt.”

 Samen kunnen wij onze krachten bundelen om verantwoorde en betaalbare financiering voor verduurzaming toegankelijk te maken voor huiseigenaren. Het Warmtefonds richt zich steeds meer op de doelgroepen die nu niet of lastig in aanmerking komen voor de financiering van de verduurzaming van hun woning. Ernst Jan Boers, Bestuursvoorzitter van het Nationaal Warmtefonds

VvE’s en verduurzaming

ING kan vanuit haar marktleiderschap in Nederland als huisbankier voor woningcorporaties en VvE’s*, entiteiten die, naast particuliere woningbezitters, een beroep kunnen doen op leningen van het fond, het Warmtefonds onder de aandacht brengen bij deze groepen klanten. Die kunnen via de VvE Energiebespaarlening van het fonds tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten om woningen te verduurzamen. Hiermee kan € 33.000,- worden gefinancierd per appartementsrecht. De totale lening bedraagt minimaal € 25.000,- per VvE, tenzij de VvE alleen laadpalen wil financieren, dan is het minimum € 10.000,-. De lening kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld verschillende vormen van isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, CO2-gestuurde ventilatie en ledverlichting. Voorwaarden voor de VvE zijn onder meer het voeren van een meerjarenonderhoudsplan, het opstellen van een Maatwerk VvE energieadvies en de bevestiging dat alle leden akkoord gaan met de lening. Via de VvE Quickscan is na te gaan of de VvE voor een VvE Energiebespaarlening in aanmerking komt.

 

Ook voor particuliere woningeigenaren biedt het Warmtefonds een Energiebespaarlening waarmee zij tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen voor bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. Is het inkomen van het huishouden lager dan € 60.000,- euro dan is deze lening zelfs rentevrij.

 

1 miljard voor verduurzaming via het Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds biedt verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen en gebouwen aan eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaars en scholen. Het Nationaal Warmtefonds is door de Rijksoverheid opgericht in 2013 (toen als Nationaal Energiebespaarfonds) en werkt met budget van het Rijk, enkele Nederlandse commerciële banken, de Europese Investeringsbank en de Council of Europe Development Bank. In april 2023 ging het Warmtefonds de grens van 1 miljard euro aan verstrekte financieringen over. Met dit geld werden ruim 75.000 woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van hun woning.

 

* Nederland telt circa 1,2 miljoen woningen in een VvE, waarvan ongeveer 850.000 woningen zich in een gemengde VvE bevinden. Een gemengde VvE is een VvE met zowel particuliere eigenaren als woningcorporaties (sociale huurwoningen) en/of particuliere beleggers als eigenaar.

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL