Kwaliteit onderzoek Eerlijke Bankwijzer blijft onvoldoende

Op 3 september 2018 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekendgemaakt dat zij constateert dat de kwaliteit van de onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer “geen eerlijk beeld geeft van de stand van zaken in de sector”. Als gevolg daarvan hebben verschillende banken waaronder ING besloten niet langer actief bij te dragen aan de rapporten van de Eerlijke Bankwijzer.

ING vindt het belangrijk om transparant te zijn over duurzaamheid en wij geven hierover via onze websites veel informatie. Onder andere over in welke sectoren we investeren, hoe we nadenken en actie ondernemen op het gebied van duurzaamheid, welke uitdagingen we tegenkomen en hoe we daar mee omgaan en wat ons duurzaamheidsbeleid inhoudt. 

Voor zowel de Nederlandse samenleving, onze klanten als ING zelf is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Zo kunnen we veel positieve impact maken met de wijze waarop we duurzaam financieren en beleggen en onze klanten helpen om ‘financieel fitter’ te zijn. Ook hebben we aandacht voor het beperken van onze milieu-impact en zijn we betrokken bij de samenleving.

NVB vraagt om eerlijke en zorgvuldig uitgevoerde onderzoeken

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van een aantal maatschappelijke organisaties (NGOs) waaronder Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie en de FNV. Sinds de start van de EBW in 2009 hebben de banken, waaronder ING bijgedragen aan de totstandkoming van de rapporten van de EBW, vooral door het uitvoerig verstrekken van informatie. Tegelijkertijd hebben de banken doorlopend gesprekken gevoerd met de organisaties achter de EBW over de kwaliteit en de toonzetting van de rapporten en persberichten. De banken vinden dat de rapporten van de EBW vaak geen recht doen aan de prestaties van de Nederlandse banken, die wereldwijd tot de koplopers behoren als het gaat om duurzaamheid.

 

Op basis van onder andere de door de banken verstrekte gegevens beoordeelt de EBW een aantal duurzaamheidsaspecten van de banken. De EBW gebruikt daarbij deels eigen maatstaven en interpretaties die regelmatig verder gaan dan internationale normen en/of regelgeving. Deze maatstaven zijn niet altijd realistisch en vaak gebaseerd op de speerpunten van de organisaties achter de EBW. De NVB vraagt om eerlijke en zorgvuldig uitgevoerde onderzoeken waarbij feiten en meningen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Onafhankelijke aanbevelingen

Sinds 2015 hebben de NVB, de banken en de EBW met elkaar over kwaliteitsverbeteringen gesproken. Deze contacten vonden plaats onder begeleiding van een onafhankelijke wetenschapper die op voorspraak van de organisaties achter de EBW is benoemd. Op de uiteindelijke kwaliteitsaanbevelingen van de onafhankelijke voorzitter heeft de EBW ook na herhaald aandringen niet gereageerd. Daarom hebben de banken per bovenvermelde gezamenlijk besloten geen actieve medewerking meer te verlenen aan de Eerlijke Bankwijzer.

Samenwerken aan duurzaamheid

De NVB en de banken vinden het belangrijk dat het duurzaamheidsbeleid en de prestaties van de banken kritisch wordt bekeken en vergeleken op basis van onafhankelijk, eerlijk en zorgvuldig onderzoek. 

De banken en de organisaties achter de EBW blijven daarom op diverse andere manieren in contact over de zorgen en mogelijke verbeteringen die deze organisaties zien voor het beleid en handelen van de banken op het gebied van duurzaamheid. Ook werken we in andere groepen met elkaar samen – zoals bijvoorbeeld het Bankenconvenant waar de banken samen met onder andere Oxfam Novib, Amnesty International, PAX en FNV intensief samenwerken aan oplossingen voor mensenrechtenschendingen. 

Meer informatie over het gezamenlijke besluit van de banken is te vinden op de website van de NVB.

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL