ING Woonbericht: Vertrouwen in de woningmarkt onder starters daalt verder

‘Benut bestaande woningvoorraad beter’
tiny-houses 620_tcm162-148823.jpg
  • jpg

Het vertrouwen in de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2018 gedaald. De WoonIndex komt met 107 op een stand die 2 punten lager ligt dan in het eerste kwartaal. Een belangrijke oorzaak van het gedaalde vertrouwen is dat met name starters het geen gunstig moment vinden om een woning te kopen. Ook zijn de respondenten minder optimistisch over het aantal woningen dat wordt verkocht. De daling is in lijn met de lange termijn trend die eind 2016 is ingezet. Aan de woningbezitters en potentiële starters (huurders met een koopintentie) is in het onderzoek tevens voorgelegd hoe zij, met het oog op de krappe woningmarkt, aankijken tegen het beter benutten van de bestaande woningvoorraad.

Woningbezitters bereid om deel van woning te verhuren6% van de woningbezitters geeft aan bereid te zijn een deel van hun woning of buitenruimte te verhuren aan starters. Wim Flikweert, manager Wonen ING: “Op in totaal 4,3 miljoen woningen zou een gedeeltelijke verhuur van 6% van deze woningvoorraad 250.000 extra woonruimtes opleveren. Dat staat gelijk aan een nieuwbouwproductie van circa 4 jaar. Als we de bestaande woningvoorraad op deze manier beter kunnen benutten, heeft het een enorme impact op de gespannen woningmarkt.”

De woningbezitters geven als belangrijkste reden voor de verhuur op dat ze extra inkomsten willen genereren. Redenen om het niet te doen zijn het verlies van privacy en een woning die niet geschikt is voor gedeeltelijke verhuur. Als het om familie of vrienden gaat loopt het percentage dat open staat voor verhuur van een deel van de woning of buitenruimte met 17% op tot 23%.

Alternatieve woonruimtes voor starters

Starters zouden het liefst een leegstaand winkel- of kantoorpand willen kopen of huren wanneer een reguliere woning niet beschikbaar is. 71% van de starters ziet een leegstaand winkelpand of kantoorpand als aantrekkelijk alternatief. ‘Tiny houses’, containerwoningen en verbouwde garages zijn minder in trek, maar toch staat 20 tot ruim 50% van de starters neutraal tot heel positief tegenover het betrekken van deze woonruimtes.

Redenen om de alternatieve woonruimtes niet aantrekkelijk te vinden zijn bij winkelpanden vooral het gebrek aan privacy en bij kantoorpanden vooral de locatie. Bij tiny houses, containerwoningen en verbouwde garages wordt vooral de beperkte oppervlakte genoemd.

Flikweert: “We zien dat starters wel degelijk bereid zijn om een andere woonruimte te accepteren, al is het soms met kanttekeningen. Dit onderzoek maakt duidelijk dat er naast het extra bouwen van woningen nog veel mogelijkheden onbenut zijn om starters op de woningmarkt een vliegende start te geven.”

Citaten
Op in totaal 4,3 miljoen woningen zou een gedeeltelijke verhuur van 6% van deze woningvoorraad 250.000 extra woonruimtes opleveren. Dat staat gelijk aan een nieuwbouwproductie van circa 4 jaar. Als we de bestaande woningvoorraad op deze manier beter kunnen benutten, heeft het een enorme impact op de gespannen woningmarkt. Win Flikweert - Manager Wonen ING
Documenten bij dit bericht
Infographic ING Woonbericht Q2 2018_tcm162-148835.pdf
Infographic ING Woonbericht Q2 2018_tcm162-148835.pdf
  • pdf

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL