Beloning van de Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid is een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie en het risicoprofiel van ING. Dit beleid is gericht op een evenwichtige waardecreatie op de korte en op lange termijn, en vloeit voort uit de verantwoordelijkheid die ING heeft ten opzichte van klanten, aandeelhouders en de samenleving. Het beloningsbeleid van ING richt zich op een evenwichtige beloning, zodat we hooggekwalificeerd personeel kunnen aantrekken en behouden.

Overeenkomstig de Nederlandse Code Banken en zoals de Raad van Commissarissen in voorgaande jaren reeds heeft aangegeven, streeft ING naar een totaal direct beloningsniveau dat net onder het mediaanniveau van de markt ligt. De totale directe beloning van de Raad van Bestuur wordt vergeleken met Euro Stoxx 50-bedrijven, omdat de Euro Stoxx 50-benchmark bedrijven omvat die qua omvang en internationale scope vergelijkbaar zijn met ING.

De index bestaat uit 50 bedrijven, waaronder ING, die afkomstig zijn uit elf landen in de eurozone en hoofdzakelijk internationaal actief zijn in verschillende financiële en niet-financiële ondernemingen, volledig in lijn met de Nederlandse Code Banken.

Beoordeling van beloningen in 2018

Ook dit jaar heeft de Raad van Commissarissen aan de hand van het beleid van ING en de genoemde benchmark de beloningsniveaus van de Raad van Bestuur beoordeeld en daarbij de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Uit de beoordeling kwam naar voren dat het beloningsniveau van de leden van de Raad van Bestuur van ING onder de mediaan ligt van de Euro Stoxx 50-benchmark, en dat dit in geval van de CEO zelfs aanzienlijk lager is. 

Dit is geen nieuwe situatie. De Raad van Commissarissen heeft de afgelopen jaren dan ook herhaaldelijk haar zorgen hierover kenbaar gemaakt, aangezien ING voor zijn Raad van Bestuur de beste (internationale) talenten moet kunnen aantrekken en behouden.

Een verantwoordelijke langetermijnvisie op beloning

Naar aanleiding van de uitkomst van de jaarlijkse beoordeling heeft de Raad van Commissarissen besloten dat er nu actie moet worden ondernomen. In de vele landen waarin ING actief is, halen we uitstekende financiële resultaten en doen we het ook heel goed op het gebied van innovatie en klanttevredenheid. 

De Raad van Commissarissen gaat daarom tijdens de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering voorstellen om het huidige beloningsbeleid van de Raad van Bestuur aan te passen. Het gaat hierbij om (i) het invoeren van een nieuwe, vaste beloningscomponent, ‘vaste aandelen’ genoemd. Overeenkomstig de Nederlandse corporate governance code zullen alle aandelen voor een periode van minimaal vijf jaar na toekenning worden aangehouden. Dit zorgt voor een focus op waardecreatie op de langere termijn. Ook is er sprake van (ii) een verplicht minimaal aandelenbezit. 

Hoewel het beleid de Raad van Bestuur betreft, heeft de Raad van Commissarissen besloten deze veranderingen uitsluitend voor de CEO-positie door te voeren. De beloningsniveaus van de CFO en CRO liggen dichter bij de mediaan; reden waarom de Raad van Commissarissen heeft besloten om de beloning van de CFO en CRO onveranderd te laten ten opzichte van 2017.

Voor de CEO-positie stelt de Raad van Commissarissen voor om de beloning met ingang van 1 januari 2018 als volgt te wijzigen: 

  • Een verhoging van het bruto, cash basissalaris van de CEO met 2,2%.
  • De CEO ontvangt vaste aandelen met een waarde gelijk aan 50% van het bruto, cash basissalaris. Deze aandelen moeten vijf jaar worden aangehouden, waardoor ING een aantrekkelijkere beloning kan bieden. Tegelijkertijd blijft het cash basissalaris min of meer ongewijzigd.
  • Er zal ook een verplicht, minimum aandelenpakket dat gelijk is aan één bruto, cash basissalaris plus vaste aandelen van toepassing zijn.

Doel van deze maatregelen is om het beloningsbeleid beter te laten aansluiten op de inzichten van de aandeelhouders en beleggers, en te laten zien welke langetermijnaanpak de Raad van Commissarissen hanteert ten aanzien van de beloning van de leden van de Raad van Bestuur.

Dit voorstel is volledig in lijn met de beginselen van de Nederlandse corporate governance code en andere relevante regelgeving. Zoals hieronder te zien is, staat ING op de 19e plaats als het gaat om de beurswaarde. Met de voorgestelde verhoging zal ING qua beloning van de CEO de 44e plaats in de Euro Stoxx 50 innemen.

Tabel beurswaarde beloning 620_tcm162-141850.jpg
  • jpg

Opmerking:

  • Indien geen gegevens voor de target variabele beloning beschikbaar waren, is gebruikgemaakt van daadwerkelijke beloningsgegevens (en vice versa). 
  • Beurswaarde is het gemiddelde over 2017, bron: Datastream

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL