Een duidelijk standpunt over bankieren in gevoelige sectoren: defensiematerieel

Ondanks dat ons aandeel in de financiering van de wapenindustrie vrij klein is, gaat het niet alleen om de omvang daarvan. Vooral niet in een sector die zo gevoelig ligt als de defensie-industrie. Ons defensiebeleid is daarom een belangrijk onderdeel van onze duurzame benadering van financiering. Dit beleid werd opgesteld in 2003 en is sindsdien meerdere malen zorgvuldig herzien. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot een beleid waarmee we in staat zijn de maatschappelijke zorgen over omstreden wapens en de handel in wapens beter te adresseren.

Ons defensiebeleid biedt duidelijkheid over wat wij als omstreden of onwenselijke bedrijfsactiviteiten beschouwen. Wij beschouwen antipersoonslandmijnen en clustermunitie als omstreden, evenals munitie met verarmd uranium, biologische en chemische wapens. ING zal de productie, het onderhoud of de handel in deze wapens niet financieren. Ook verlenen we geen financiële diensten aan bedrijven die bij dergelijke wapens betrokken zijn. 

ING financiert ook niet de ontwikkeling, productie, onderhoud of handel in nucleaire wapens. Bepaalde bedrijven zijn deels betrokken bij de productie van kernwapens hoewel hun kernactiviteiten zich niet richten op defensie gerelateerde activiteiten. In dergelijke gevallen financiert ING niet de kernwapengerelateerde activiteiten van deze bedrijven. Het financieren van andere activiteiten van deze bedrijven behoort wel tot de mogelijkheden, zoals voor de productie van liften, thermostaten of vliegtuigen voor de burgerluchtvaart. We financieren deze andere activiteiten alleen als het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft in een land dat het non-proliferatieverdrag heeft ondertekend. Ook moet het bedrijf ons kunnen garanderen dat ING-gelden niet voor kernwapengerelateerde activiteiten gebruikt zullen worden. 

Een voorbeeld van zo’n bedrijf is Airbus Groep, een mondiale speler op het gebied van de burgerluchtvaart. ING financiert Airbus Groep, zodat zij vliegtuigen kan bouwen die overal ter wereld ingezet kunnen worden door luchtvaartmaatschappijen. Via een joint venture met de Ariane Groep is Airbus indirect ook betrokken bij de productie van onder meer onderdelen voor het Franse kernwapenarsenaal. Wij hebben onze restrictieve aanpak ten aanzien van kernwapens uitgebreid besproken en het bedrijf respecteert ons standpunt. In de praktijk komt het erop neer, dat wij op geen enkele manier de joint venture tussen Airbus en Ariane Groep financieren. 

Verder biedt ons defensiebeleid een duidelijke leidraad voor de financiering van wapenhandel. Het beleid bepaalt dat ING niet betrokken zal zijn bij bedrijven in de defensie-industrie die aantoonbaar wapens beschikbaar stellen aan landen die onder een wapenembargo vallen, of aan terroristen, of andere, non-gouvernementele gewapende groepen, of wanneer die wapens worden gebruikt voor lokale onderdrukking, ernstige schendingen van internationale mensenrechten, of voor gebruik dat redelijkerwijs niet als consistent met reguliere en legitieme nationale defensie en veiligheid kan worden beschouwd.

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL