Vergroening vastgoed levert ook geld op

Een hoger energielabel zorgt voor efficientie en duurzaamheid

ING Real Estate Finance en Universiteit Maastricht onderzochten samen hoe het verbeteren van het energielabel (EPA-U) en de komende Label C verplichting in 2023 vastgoedeigenaren van utiliteitsgebouwen in de bedrijfsvoering raakt. Uit het onderzoek blijkt dat gebouwen met een energielabel van A-C een hogere bezettingsgraad, effectieve huuropbrengst, marktwaarde en transactieprijs per vierkante meter hebben. 

Nils Kok, Hoogleraar Real Estate Finance: “Het onderzoek laat zien dat de 'vergroening' van vastgoed niet enkel geld kost, maar ook geld oplevert. Huurders kiezen duidelijk voor efficiëntie en duurzaamheid en voor het eerst is nu aangetoond dat dit zich ook vertaalt in de transactieprijs. Met de Label C verplichting in 2023 in het vooruitzicht geeft dit houvast voor banken en beleggers in Nederlandse kantoren.”

Hogere bezettingsgraad, huuropbrengsten en marktwaardeVoor het onderzoek zijn meer dan 700 gebouwen (gefinancierd door ING) geanalyseerd over de periode van 2014-2019. De resultaten laten zien dat gebouwen met een Energielabel A-C een premie ervaren van 9% op de bezettingsgraad ten opzichte van gebouwen met een Energielabel D-G. Dit betekent dat gebouwen met een groen label aantrekkelijker zijn voor huurders, mogelijk door een lager energieverbruik wat weer leidt tot lagere operationele kosten. In combinatie met een hogere bezettingsgraad wordt dit door vertaald naar een hogere effectieve huur (bruto huur x bezettingsgraad) voor groene kantoren, gemiddeld met zo’n 17%. Ook de getaxeerde marktwaarde is hoger voor groene gebouwen met 7%.

Vergroening%20van%20vastgoed%20levert%20ook%20geld%20op_tcm162-196677.png
  • png

Hogere transactieprijs

Het positieve effect van een beter energielabel op de bewonersgraad, hogere netto huurinkomsten en hogere marktwaarde is ook terug te zien in de transactieprijzen van de kantoorgebouwen in Nederland. Hiervoor is in het onderzoek de vierkante meter prijs van meer dan 900 gebouwen geanalyseerd met een totaal oppervlak van bijna vijf miljoen vierkante meter gedurende de periode van 2015-2019. Ook hier blijkt dat een efficiënt gebouw een hogere prijs heeft: de premie is 11,6% hoger in vergelijking tot gebouwen met een Energielabel D-G. Hiermee is ook het indirecte rendement voor het eerst in Nederland aangetoond (in Amerika was dergelijk bewijs al langer voorhanden).                                   

Meerwaarde van groene gebouwen bewezen

Hein Wegdam, directeur Sustainability en Innovatie van ING Real Estate Finance: “Na ons eerste onderzoek in 2017 was de grote vraag of de ‘green premium’ een ‘brown discount’ zou worden. Uit het nieuwe onderzoek blijkt nogmaals de meerwaarde van groene gebouwen. Nu is de vertaalslag naar de belegger belangrijk zodat deze per gebouw kan inschatten wat het directe en indirecte groene rendement is. Hier werken we met taxateurs, banken, overheden en brancheorganisaties aan om dat inzichtelijk te krijgen via bijvoorbeeld het Duurzaamheidsmodel voor vastgoedtaxaties.”

Contact voor de media

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL