Kosten en onduidelijkheid mogelijkheden zijn barrières voor verduurzaming hypotheekklant

ING Intermediair Index: Intermediair speelt toenemende rol bij advies duurzaamheid

Duurzaamheid staat definitief op de radar van de hypotheekadviseur. Het onderwerp komt in bijna ieder hypotheekgesprek (84%) ter sprake en wordt vaak door de adviseur aangesneden (66%), zo blijkt uit de ING Intermediair Index. Volgens adviseurs willen hun klanten graag verduurzamen – de gestegen energieprijzen zijn hiervoor de belangrijkste reden. Daarnaast speelt het energielabel een rol, het rendement op de investering en ook de impact op de waarde van de woning. Hypotheekadviseurs geven aan dat de hoge kosten en onduidelijkheid over verduurzamingsmaatregelen barrières vormen voor verduurzaming bij de klant. Ook is het voor klanten niet altijd duidelijk hoe de verduurzaming gefinancierd kan worden. Het vertrouwen in de woningmarkt onder adviseurs is flink gedaald, de Intermediair Index daalde van 134 naar 104. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de stijgende hypotheekrente.

Het besparen op de energielasten is voor veel huizenkopers een belangrijke reden om hun woning te verduurzamen, zo concludeert de meerderheid (91%) van financieel adviseurs. Met name klanten in de categorie 36-50 jaar (67%) en klanten met een laag energielabel (C t/m G) hebben belangstelling om te verduurzamen. Kostenbesparing en wooncomfort zijn de meest voorkomende redenen om met verduurzaming aan de slag te gaan. “Het onderzoek laat zien dat veel klanten willen verduurzamen maar dat ze onvoldoende weten wat er mogelijk is of financieel haalbaar. Juíst daarom speelt de financieel adviseur zo’n belangrijke rol. Die stelt consumenten in staat duurzame keuzes te maken, die ook financieel verantwoord zijn op de lange termijn,” aldus Hidde Coebergh, Directeur Wonen bij ING.

Veel klanten willen verduurzamen maar weten onvoldoende wat er mogelijk is of financieel haalbaar. Juist daarom speelt de financieel adviseur zo’n belangrijke rol. Die stelt consumenten in staat duurzame keuzes te maken, die ook financieel verantwoord zijn op de lange termijn.  Hidde Coebergh, Directeur Wonen bij ING.

Financiering struikelblok bij verduurzaming

Voor een groot deel van de klanten is het niet duidelijk hoe de verduurzaming van de woning gefinancierd kan worden. Meestal gebeurt dit via de hypotheek of uit eigen middelen. Klanten zijn minder bekend met mogelijkheden van subsidies (48%) of bijvoorbeeld een lening van het Nationaal Energiebespaarfonds (25%). Voor de financiering wordt er volgens adviseurs in 34% van de gevallen gebruik gemaakt van verruiming van de LTI* grenzen en in 29% van de gevallen wordt gebruik gemaakt van verruiming van de LTV** grenzen. De meeste hypotheekadviseurs (76%) vinden het de rol van de adviseur om verduurzaming van een woning ter sprake te brengen tijdens een hypotheekgesprek. Een deel van de adviseurs gaat verder dan het financiële aspect (18%) en adviseert ook in andere diensten die helpen bij verduurzaming, zoals het plaatsen van zonnepanelen. De meerderheid van de adviseurs (77%) geeft aan zelf ook maatregelen te hebben genomen voor het verduurzamen van hun eigen woning.

Kennis kan barrières wegnemen

Uit het onderzoek blijkt dat hoge kosten, maar ook onduidelijkheid over mogelijkheden belangrijke barrières zijn om de woning te verduurzamen. De meeste adviseurs vinden dat ze over voldoende kennis beschikken (75%) om op dit vlak te adviseren. Tegelijkertijd staat 58% procent open om meer te leren over het onderwerp. “We zien een verschuiving de rol van de adviseur van hypotheekadvies naar integraal duurzaam financieel advies. Er ligt hier echt een enorme kans. Daarom start ING Intermediair na de zomer onder meer met het aanbieden van opleidingen op het gebied van duurzaamheid. Met gedegen advies over duurzaamheid maak je als adviseur het verschil voor de klant én voor het milieu,” aldus Coebergh.

De intermediair index daalt

Met een index van 104 is het vertrouwen in de hypotheekmarkt onder de ondervraagde intermediairs positief, maar significant minder sterk dan vorig jaar. De daling is te verklaren door het gewijzigde beeld dat ze hebben van de hypotheekrente, de huizenprijzen, de algemene economie en de moeite die zij moeten doen voor het aanvragen van een offerte. Met name de gestegen hypotheekrente heeft een sterke invloed op de daling. Op dit punt daalde de index van 132 naar 28(!).

*Loan To Income – Deze inkomenstoets geeft aan hoeveel je mag lenen ten opzichte van je inkomen. **Loan To Value – Het percentage waarin de leensom wordt afgezet tegen de waarde van het onderpand.

Onderzoeksverantwoording 

ING heeft in het tweede kwartaal van 2022 onderzoek laten doen onder onafhankelijk financieel adviseurs om een beter beeld te vormen over de ontwikkelingen die zij zien op de markt. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ING door DVJ Insights onder onafhankelijk financieel adviseurs. In de periode tussen 23 mei 2022 en 10 juni 2022 zijn 204 adviseurs ondervraagd, zij werken allemaal als onafhankelijk adviseur of voor een franchiseketen. Het vertrouwen in de woningmarkt wordt berekend op basis van onderliggende vragen met betrekking tot de verwachtingen ten aanzien van de hypotheekrente, de ontwikkeling van huizenprijzen, het aantal hypotheken dat is afgesloten of gewijzigd, de eigen en algemene financiële situatie en de moeite die een offerteaanvraag kost. Het vertrouwen in de markt wordt uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 200, waarbij 100 het neutrale middelpunt is, een score boven de 100 aangeeft dat het vertrouwen in de markt positief is, en onder de 100 staat voor een negatief vertrouwen in de markt.

 

ING neemt deel aan de NVB Campagne over verduurzaming ‘Alle seinen op Groen’.

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL