Populariteit airco op gespannen voet met voornemen tot energiebesparing

ING Woonbericht: woningbezitters bezorgd om huizenprijs

Het vertrouwen in de woningmarkt daalt verder, zo blijkt uit de ING Woonindex. De graadmeter is gedaald van 98 naar 93. De grootste invloed op de afname is het dalende sentiment over de huizenprijzen. Een steeds groter deel van de huizenbezitters denkt dat de huizenprijzen de komende 12 maanden zullen afvlakken. Daarnaast heeft de oplopende hypotheekrente een negatief effect op de index. Het zijn vooral de starters die zich hierover zorgen maken. Na een warme zomer staat ook het klimaat op de agenda van de huizenbezitter. Driekwart (76%) van de respondenten verwacht dat extreme weersomstandigheden steeds vaker gaan voorkomen. Vooral ouderen zien verdere verandering van het weer. Velen wapenen zich tegen het klimaat, maar dit zorgt ook voor wrijving. Zo zijn comfort verbeterende maatregelen zoals de airco of houtkachel populair, maar strijdig met het voornemen milieubewust te leven.

Wim Flikweert, Manager Wonen bij ING: “Je ziet in ons onderzoek duidelijk dat woningbezitters, vooral diegenen die willen verhuizen, zich zorgen maken over de toekomstige waarde van hun woning. Of die zorg terecht is valt te bezien. De woningmarkt koelt wel wat af. Zo neemt het aanbod toe en zijn de prijzen al drie maanden op rij nagenoeg stabiel. De hogere hypotheekrentes zijn hiervoor de belangrijkste oorzaak. Toch zijn er ook een paar belangrijke factoren die de woningmarkt stutten. Zoals bijvoorbeeld het grote woningtekort en de arbeidsmarktkrapte. En de afspraken in de CAO’s laten de nominale inkomens stijgen. Een grote daling van de woningprijzen zie ik daarom nog niet zo snel gebeuren.” Uit het onderzoek blijkt dan ook dat het sentiment over de huizenprijzen de afgelopen tijd weliswaar is gedaald, maar dat dit met 134* nog steeds positief is. Dit laatste wordt bevestigd door een meerderheid (58%) van de respondenten die vindt dat de woningmarkt nog oververhit is, met meer vraag dan aanbod. De helft van de starters en doorstromers geeft aan de koop van een huis uit te stellen omdat ze denken later een betere koop te kunnen doen.

Woningbezitters, vooral diegenen die willen verhuizen, maken zich zorgen over de toekomstige waarde van hun woning. Wim Flikweert, Manager Wonen

Airco populair na warme zomer, vooral onder jongeren

Na een warme zomer lijken comfort verbeterende maatregelen, zoals airconditioning, voor velen een serieuze optie om zich tegen de hitte te wapenen. Bijna de helft (47%) van de respondenten zegt een airco te hebben geïnstalleerd of dit van plan te zijn. Als de keuze gemaakt moet worden tussen het gebruik van airconditioning en minder energieverbruik, dan wint bij 38% de airconditioning. Een derde van de respondenten wil geen airco vanwege de impact op het klimaat, 21% wil dit niet vanwege de kosten. Jongeren in de categorie 18-34 jaar kiezen vooral voor comfort (45%) waarbij dit voor de categorie 66+ slechts 26% is. “Het valt op dat er met name onder jongeren mensen de voorkeur geven aan het comfort van de airco en het energieverbruik voor lief nemen. Je zou onder deze groep misschien iets meer milieubewustzijn verwachten. Hetzelfde dilemma zie je natuurlijk ook rondom de inzet van de houtkachel”, aldus Flikweert. Op de vraag of extreme weersomstandigheden meer gaan voorkomen stelt 21% in de leeftijdscategorie 18-34 van niet, in de categorie 66+ is dit slechts 3%.

Energie besparen in trek, verwarming gaat lager  

Toenemend wooncomfort door bijvoorbeeld gebruik van airconditioning staat op gespannen voet met zorgen over de energieprijzen. Een ruime meerderheid maakt zich zorgen over de energieprijzen (78%) – 15% geeft zelfs aan bang te zijn de woning niet voldoende te kunnen verwarmen omdat ze de energierekening niet kunnen betalen. Ruim 80% van de respondenten is bewust bezig met het verlagen van het energieverbruik. De meest voorkomende manier om energiekosten te verlagen is door de verwarming lager te zetten. Ook voert men meer structurele duurzaamheidsmaatregelen door; 81% gaat dat doen of heeft dat al gedaan. Hierbij zijn dubbel glas, zonnepanelen, ledlampen en isolatie veelgenoemde maatregelen. Verduurzaming is van grote invloed op het comfort (46%) en de waarde (41%) van de woning, aldus de ondervraagden. Respondenten die aangeven de stijgende kosten niet meer op te kunnen vangen zijn vaker bezig met het verlagen van energieverbruik dan mensen die nog een vast energiecontract hebben.

Risico’s gedeeltelijk afgedekt door verzekeringen

Hoewel de angst voor klimaatrisico’s toeneemt, lijkt de urgentie om zich daartegen te wapenen niet hoog. Uit het onderzoek blijkt dat bijna driekwart (73%) nauwelijks nadenkt over risico’s die het woongenot zouden kunnen beïnvloeden. De groep die dat wel doet, maakt zich het vaakst zorgen over schade aan de woning door weersomstandigheden of een brand. Ook inbraak en het mogelijk overlijden van een partner staan hoog op de lijst. Om zich tegen woonrisico’s te wapenen, pleegt men regelmatig onderhoud aan het huis (55%). Ook is de helft (52%) van de ondervraagden bezig met brandpreventie. “Je zou verwachten dat dit meer mensen zijn, uit het oogpunt van veiligheid én omdat de brandmelder per 1 juli verplicht is”, aldus Wim Flikweert. De vraag of men kiest voor verzekeren of liever risico nemen, verdeelt de ondervraagden. Exact de helft verzekert zich tegen risico; de andere helft is bereid risico te nemen. De inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering zijn de meest afgesloten verzekeringen. Starters hebben relatief weinig verzekeringen afgesloten, terwijl koopwoningbezitters zonder verhuisintentie het meeste aantal verzekeringen hebben afgesloten.

* Het vertrouwen in de woningmarkt wordt uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 200, waarbij 100 het neutrale middelpunt is.

– Einde bericht –

Onderzoeksverantwoording 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ING door DVJ Insights onder huurders en thuiswonenden die van plan zijn in de komende 2 jaar een koopwoning te kopen (starters) en onder eigenaren van een koopwoning. In totaal zijn in het derde kwartaal van dit jaar 1071 personen ondervraagd, waarvan 669 koopwoningbezitters en 402 huurders en thuiswonenden die van plan zijn in de komende 2 jaar een koopwoning te kopen. Het vertrouwen in de woningmarkt wordt berekend op basis van onderliggende vragen met betrekking tot de verwachtingen ten aanzien van de hypotheekrente, het aantal huizen dat verkocht wordt, de huizenprijzen en de eigen financiële situatie plus een vraag over de algemene economie in Nederland. Het onderzoek vond plaats in de periode tussen 11 augustus 2022 tot 1 september 2022.

Contactgegevens

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL